تبلیغات
روانشناسی دانش آموز - دانش آموزان دیر آموز (مرزی)و ناتوان در یادگیری(LD)

تفاوتها و تشابهات دانش آموزان دیر آموز(مرزی) و

 دانش آموزان ناتوان در یادگیری(LD)

رنه.ام.نیومن

نوشته: 1- رنه.ام.نیومن        2-جی .اچ .میجر

مترجم:مرضیه لک(مدیر وبلاگ).(این مطالب فقط بخشی از ترجمه  مقاله مذکور می باشدوامتیاز ترجمه آن را قبلا کسب نموده ام )

 

مشکلات یادگیری

تعریف ناتوانی های یادگیری: ناتوانی های یادگیری به معنای وجود اختلال در یک یا چند فرایند روانشناختی پایه(دقت-ادراک-تشخیص-حافظه)بوده که به فهم یا استفاده از زبان نوشتاری ویا گفتاری مربوط می شود.ومی تواند به شکل عدم توانایی کامل در گوش کردن،فکر کردن،صحبت کردن،خواندن،نوشتن،هجی کردن ویا ریاضیات ظاهر  شود.

 

انواع مشکلات یادگیری:

1-ناتوانیهای یادگیری کلامی:مانند خواندن و نوشتن،درک مطلب و..

2-ناتوانیهای یادگیری غیر کلامی:مانند:  اشکال در تجسم فضایی،پردازش اعداد،رمز نویسی،حافظه عددی و..

دلایل ناتوانیهای یادگیری:1-تاثیرات ژنتیکی،2-رشد مغزی(مشکلات قبل و حین و بعد از تولد) کمبود اکسیژن،زودرسی نوزاد،کم وزنی نوزاد،و...3-تاثیرات محیطی: سموم موجود در محیط مانند سرب  بر سیستم عصبی افراد موثر است،سوء تغذیه ،ضربه های واده بر سر کودک،مسمومیت غذایی و...

دانش آموزان زیادی وجود دارند که در کلاس درس دچار اضطراب،احساس ناکامی و شکست و نیز مشکلات یادگیری می باشند و عملکرد تحصیلی ضعیفی دارند.این دانش آموزان به دو گروه عمده: 1-ناتوان در یادگیری    2- کند آموز    تقسیم می شوند.

هر دو گروه در ظاهر فعالیتهای مشابهی دارند اما در حقیقت تفاوتهای فراوانی با یکدیگر دارند که معلم مربوطه میبایستی موقعیت هر دو گروه را جهت تدریس بهتر ،درک نماید.در اینجا به تفاوتها و تشابهات این دو گروه می پردازیم.

تشابهات دانش آموزان ناتوان در یادگیری(LD) و دانش آموزان دیر آموز(مرزی)

*هر دو گروه افت تحصیلی دارند.مثلا در نوشتن،تشخیص و ترسیم، دستخط و نیز انجام تکالیف درسی مشکل دارند.

*اکثرا به کمک ویژه نیاز دارند.

*در دیکته نویسی و یا خواندن و ریاضیات ضعیف هستند.(در یک یا دو مورد ممکن است ضعیف باشند).

*به فعالیتهای بیشتری جهت خواندن نیاز دارند.

*نیازمند تکالیف متناسب با خود هستند.

*برای یادگیری ورشد مهارتهای زبانی-شنیداری نیاز به تمرین بیشتری دارند.

*از مفاهیم انتزاعی گریزانند.

*احساس افسردگی میکنند و مرتبا شکست می خورند.

*نیازمند آموزش بیشتر و مداوم هستند.

*به تشویق نیاز دارند

ویژگیهای دانش آموزان ناتوان در یادگیری

*عملکرد  هوشی دانش آموزان ناتوان در یادگیری،طبیعی و یا بالاتر از آن است.

*بین توانایی بالقوه و بالفعل این دو گروه تفاوتهای اساسی وجود دارد.

*رشد آنها نامتعادل است.توانایی آنها در حد متوسط و یا بالاتر از آن است.در برخی دروس ،ناتوانی خاص دارند.

*در زمان نوشتن مطالب ممکن است اطلاعات را از هر دو روش گوش دادن و نگاه کردن( دیدن و شنیدن بطور همزمان) فرا بگیرند.

*ناتوانان در یادگیری از شکست تحصیلی و اجتماعی خود آگاه هستند.

*  در بازنگری و تکرار و تمرین عملکردشان بهتر است.

مکن است در برخی از مهارتهای ذهنی و جسمی عملکرد ضعیفی از خود نشان دهند.

* در اکثر موارد تمرکز حواس ندارند و به آسانی حواسشان پرت می شود.

*در زمانبندی دچار مشکل هستند .بدین معنی که ممکن است کاری را که در مدت 15 دقیقه باید انجام دهند ،در یک ساعت  به انجام برسانند.

* در اکثر موارد تکالیف را اشتباه انجام می دهند.نیاز به سازماندهی ذهنی دارند.

ویژگیهای دانش آموزان دیر آموز(مرزی)

*در گروهی بین دانش آموزان استثنایی(کم توان ذهنی) و عادی قرار دارند.

*عملکرد آنها مساوی با تواناییهایشان است ولی از سطح کلاسی پایین تر است.

*معمولا رشد آنها به آرامی صورت می گیرداما این رشد یکنواخت است.

*در همه دروس ضعیف هستند.

*نمی توانند مانند دانش آموزان عادی ،مطالب را به سرعت فرا بگیرند.

*نسبت به همسالان خود از رشد تحصیلی و اجتماعی مناسبی برخوردار نیستند.و در این زمینه ها کم تجربه هستند.بهمین دلیل رشد آهسته ای دارند.

*ممکن است در ساختار ذهنی و شخصیتی مشکلی نداشته باشند اما در انجام تکالیف درسی و درک مطلب،مشکل دارند.

*دستورالعملها را بخوبی درک نمی کنند.زیرا مفاهیم را بخوبی درک نمی کنند تا بتوانند آنها را اجرا کنند.

راهکارهای آموزشی برای دانش آموزان مرزی

* این دانش آموزان همواره می بایستی تشویق شوند.

* آموزش را از ساده به مشکل شروع نموده و مطالب را تکرار کنید.

 * سعی کنید مطالب را یکباره آموزش ندهید. 

*زمینه موفقیت دانش آموز را در دروس مختلف فراهم کنید.

* دانش آموز را تشویق به فعالیتهای جمعی نمایید.

* تفاوتهای فردی را مد نظر داشته باشید و این دانش آموزان را با دیگران مقایسه نکنید.

* این دانش آموزان زود خسته می شوند لذا ساعات درسی را طولانی  نکنید.

* در حد توانشان به آنها مسئولیتهایی را محول کنید.

*در رابطه با این دانش آموزان صبور باشید و به شخصیت آنها احترام بگذارید.

                            مشکلات تحصیلی دانش آموزان ناتوان در یادگیری

-نیازمند به تقویت دقت بینایی هستند

-نمی توانند صدای حروف را یاد بگیرند

-نیاز به تکرار و تمرین دارند.

-نمی توانند دستورات شفاهی را بیاد بیاورند.زیرا حافظه شنوایی ضعیفی دارند.

-در انجام کارها و تکالیف درسی کند هستند.

-مرتبا خیالبافی می کنند.

-کمی بیش فعال هستند.

-اکثر اوقات عصبی و مضطرب هستند.

-در اغلب اوقات در تشخیص مفاهیم چپ و راست و جهت یابی مشکل دارند.

-اکثرا بد خط هستند.

-در ترسیم اشکال هندسی مشکل دارند.

-در برخی موارد حروف و یا اعداد را وارونه می نویسند.

-در نوشتن و هجی کردن دچار مشکل هستند.کند خوان هستند.

-غالبا وقتی بتنهایی مطلبی را می خوانند برخی حروف و کلمات را جا می اندازند.

-دستورات نوشته شده را نمیتوانند درک کنند.

-در شناخت زمان(روز-هفته -ماه-سال-ساعت-دقیقه-ثانیه و...) مشکل دارند.

- اغلب ناسازگار هستند ونمیتوانند رفتارهای خود را کنترل کنند.

-ممکن است در برخی جهات  استعداد داشته باشند.اما در امور تحصیلی ضعیف عمل می کنند.

-توجه کم و تمرکز اندکی دارند.

-تحمل شکست را ندارند.برای دریافت پاداش عجول هستند.نمی توانند منتظر نوبت بمانند.

-در برابر کارها و مسئولیتهای جدید مقاومت می کنند و در سازگاری با موقعیت جدید مشکل دارند.

-برای انجام بسیاری از مسئولیتها بی میل و ناتوان هستند.

-نمی توانند شخصا تصمیم بگیرند و مرتبا مردد هستند.

-احساس حقارت می کنند و یا گاهی اوقات خود بین هستند.

-تواناییهای خود را نمیشناسند.وهمیشه از خود انتقاد می کنند.

-به آسانی احساس رنج و شکست می کنند و نمی توانند انتقادهای سازنده با بپذیرند.

راهکارهای آموزشی  برای دانش آموزان ناتوان در یادگیری

*اجازه دهید از انگشتان خود و یا برگه یادداشت استفاده کنند

*بگذارید جهت رسم اشکال هندسی از شابلونها استفاده کنند.

*جهت کمک به آنها از همسالانشان مدد بگیرید.

*اجازه دهید جهت تفاوت گذاشتن میان مسائل و مطالب مختلف از مدادهای رنگی استفاده کنند.

*گاهی اوقات بگذارید تقلب کنند.

*مسئله تصویری به آنها بدهید.

* دقت و حافظه آنها را تقویت کنید.

*برای تدریس درس ریاضیات از ریتم و موسیقی استفاده شود و دانش آموزان ،اعداد را با هر ضربه ای که می زنید بنویسند.

*از کامپیوتر کمک بگیرید.


برچسب ها: دانش آموزان مرزی و اختلال در یادگیری،

تاریخ : 4 خرداد 92 | 18:00 | نویسنده : مرضیه لک | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
نمایش نظرات 1 تا 30