تبلیغات
روانشناسی دانش آموز - علائم شناسایی دانش آموز ناتوان در یادگیری از طریق مقیاس هوش وکسلر4

علائم شناسایی دانش آموز LD-مقیاس هوشی  وکسلر4 integrate

جهت استفاده کارشناسان،مدیران ومربیان مراکز اختلالات یادگیرینکته مهم: داشتن چند مورد از علائم ذیل کفایت می کند و این علائم از دانش آموزی به دانش آموز دیگر متفاوت است و لزوما نمیبایستی یک دانش آموز همه علائم را بصورت یکجا داشته باشد!


-نقطه برش: (هوشبهر 80 و بالاتر)-جهت تعیین هوشبهر دقیقتر از آزمون بینه استفاده می کنیم

-درهوشبهر  80 و بالاتر(حتی اگر یکی از هوشبهرهای 7 گانه ، 80  و بالاتر باشد) دانش آموز LD است.{هوشبهرهای هفتگانه  مقیاس وکسلر 4 عبارتنداز:فهم کلامی-استدلال ادراکی-حافظه فعال-سرعت پردازش-توانایی عمومی-چیرگی شناختی-هوشبهر کل} .

-هوشبهر توانایی عمومی بالاتر از هوشبهر چیرگی شناختی است

-نمره توالی عدد-حرف بسیار پایین است

-عامل اِسکَد - SCAD(مجموع نمرات تراز :نماد یابی+محاسبه+رمز گذاری+ظرفیت عدد ضربدر  875 /1 یا (1/87)=؟؟؟(پاسخ)باضافه 25 = ؟؟  )بیش از 10 نمره از هوشبهر کل پایین تراست

-عامل ACID  بیش از 10 نمره   ازهوشبهر کل پایین تر است( مجموع نمره تراز آزمون­های محاسبات، رمزگذاری، اطلاعات و ظرفیت عدد ضربدر 1/875 -اگر جواب آن از هوشبهر کل پایینتر باشد نشانگر ldبودن دانش آموز است )

-نمره ظرفیت عدد و شباهتها بسیار پایین است

-نمره پایین در واژگان(وکسلر4)

-چیرگی شناختی از توانایی عمومی و هوشبهر کل پایین تر است

-هوشبهر کلامی از هوشبهر کل پایین تر است(بیش از 12 نمره):

نکته: اختلاف 8 نمره معنی دار نیست     -بین 12-8 مشکوک به LD است      -از نمره 12 به بالا حتما LD است

-اختلاف نمرات هوشبهر، 7 نمره و بالاتر از آن است(در جایی دیگر به اختلاف نمره 10 اشاره شده است)

-نوسان نمرات تراز در نیمرخ،بیش از 3 نمره است(تا 3 نمره طبیعی است)

-در مکعبها ،کودکان LDدر ابتدا کند و سپس سریع عمل می کنند

-در بخش حذف کردن(ساختاری) نمره بهتری می گیرند تا در بخش حذف کردن( تصادفی)

-دانش آموز LD اختلال حرکتی ندارد

-در طراحی مکعبها،اختلاف نمرات تراز با امتیاز و بدون امتیاز اگر بیش از 3 نمره باشدLD است

-در استدلال کلمه مشکل دارند چون نمی توانند سر نخ ها را به هم ربط دهند

........................

نحوه جانشینی آزمونها:

 • بجای طراحی با مکعبها،تکمیل تصویر را می گیریم                

 • بجای رمز گذاری حذف کردن را می گیریم

 • اگر به LDبودن کودک شک کردیم محاسبات را می گیریم   

 • اگر به خلاقیت او شک کردیم استدلال کلمه را می گیریم

 • اگر شک داریم که مشکل تحصیلی دارد اطلاعات را می گیریم

 • در مقیاس وکسلر 4تکمیلی   20 آزمون (15 خرده آزمون)و 20 نمره تراز داریم

   

   

علائم شناسایی دانش آموز ADHD-در مقیاس هوشی وکسلر 4 integrate

 

-نمره سرعت پردازش پایین است

-در طراحی با مکعبها نمره پایین می گیرد

-در طراحی با مکعبها با امتیاز زمانی نمره پایین و بدون امتیاز زمانی نمره بالا می گیرد

-در چند گزینه ها(INTEGRATE  خوب عمل نمی کند

-تکمیل تصاویر را نمی تواند بخوبی انجام دهد

- درطراحی با  مکعبها ابتدا تند و بعد کند عمل می کند

-بی دقت است و رفتارهای تکانشی دارد

-در بخش حذف کردن( تصادفی) نمره بهتری می گیرد تا در بخش ساختاری.

-در عامل ACID ,و SCADنمره پایین می گیرد

-در حذف کردن و ماز و رمز گذاری نمره پایین می گیرد

-در مازهای الیتورن(چند گزینه ای) به عقب بر می گردد

-مقیاسهای فهم کلامی و استدلال ادراکی او بالاتر از حافظه فعال و سرعت پردازش است


علائم شناسایی دانش آموزان تیز هوش در مقیاس هوشی وکسلر 4 integrate


 1. فهم کلامی و استدلال ادراکی بالا است .

 2. حافظه فعال و سرعت پردازش پایین است

 3. در عدد حرف وکسلر 4 نمره بهتری می گیرند تا در حرف عدد چند گزینه ای

 4. زود و درست پاسخ می دهند

 5. در چند گزینه ای خوب عمل نمی کنند

 6. در ظرفیت عدد معکوس وضعیت بهتری دارند


تهیه و تنظیم:مرضیه لک-مدرس دوره


با تشکر از استاد کامبیز کامکاریتاریخ : 7 فروردین 95 | 20:00 | نویسنده : مرضیه لک | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
نمایش نظرات 1 تا 30