تبلیغات
روانشناسی دانش آموز - دانستنیهای وکسلر 4 تکمیلی

دانستنیهای مقیاس هوشی وکسلر4 تکمیلی integrate

جهت استفاده کارشناسان،مدیران و مربیان مراکز اختلالات یادگیری


جهت تعیین هوشبهر دقیقتر از آزمون بینه استفاده می کنیم


مقیاس هوشی وکسلر4 : 15 خرده آزمون (10 آزمون اصلی ،5 آزمون جانشین  و 15 آزمون چندگزینه ای).و20 نمره تراز دارد.و گروه سنی 16-6 ساله را در بر می گیرد)

ویژگیهای  آزمون وکسلر4 تکمیلی:

-      سنجش شناختی فرایند- محور(جرئیات بیان می شوند)در اینجا بایدالگوهای نادرست پاسخدهی را در بیاوریم وبه فرایند برسیم.زمان واکنش و کیفیت دانش به پاسخهای درست را هم می بینیم.

-     تحلیل های روانسنجی گسترده

-     صحت داده های هنجاری : افراد عادی را شامل میشود که در سه ماه اخیر: (تست نشده باشند-دربیمارستان بستری نشده باشند-جابجایی منزل نداشته باشند-آسیب بینایی شنوایی-حسی و حرکتی-چند معلولیتی-مغزی- روانی-نداشته باشند)

-     ابزار جامع بالینی : فرایندهای روانشناختی یعنی همان توجه و تمرکز را می سنجد

-      روانشناسی عصب نگر تحولی شناختی

       -     سهولت استفاده کنندگان

علل اینکه آزمون وکسلر 2 ،هوشبهر را بیشتر از واقعی نشان می دهد:

1-عامل تبعیض(fireness) رعایت نشده است. یعنی نباید فرهنگ و مذهب و جنسیت و... در آن لحاظ شود.مثل سوال :پیامبر(ص) در چه سنی به پیامبری مبعوث شد؟

2-اثر فِلاین:فلاین می گوید:بدلیل بالا بودن فناوری،هر 3 سال یکبارنرمها باید بازنگری

شوند.این در حالی است که آزمون وکسلر 2 در ایران در سال (1974)1362 هنجاریابی شده است.

(فلاین، مسئول هوشبهر استراتژیک خاورمیانه است)

3-نوسان زیاد نرمها

4-کد اخلاقی در آن رعایت نشده است.(کد اخلاقی یعنی:هر کسی هر ابزاری را که بکار می برد باید بر ویژگیهای روانسنجی آن اشراف داشته باشد).

 

ادیت کاپلان  به­ عنوان جانشین دیوید وکسلر  توانست رویکرد معاصر سنجش روان­شناختی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.کاپلان می گوید:اجرا و نمره گذاری آزمونهای تکمیلی،اقدامی سهل و آسان است ولی تفسیر نمرات تراز،خردمندی بالینی میخواهد تا بتوانیم به اطلاعات بالینی در زمینه تشخیص،شناسایی و مداخلات آموزشی بپردازیم.

تیم تدوین گر

-اعضاء کمیسیون تخصصی تحلیلگر پژوهش

-مشاوران اندازه گیری بالینی

-متخصص روانشناسی عصب نگرسنجش شناختی فرایند- محور

   -متخصص روانسنجی

   -متخصص بالینی

-مشارکت به وسیله بازخورد، رهنمود و همکاری

صلاحیت حرفه ای آزمونگران

-       تجربه فراوان در زمینه آزمودن کودکان

-       تجربه حرفه ای و آموزشی-پرورشی

-        تجربه اجرا با شاخص های متنوع هوشی

-      کسب مدارک صلاحیت حرفه ای و پروانه اشتغال تخصصی

-        72 ساعت روشهای اجرا و نمره گذاری

-    8 ساعت خطاهای رایج اجرا و نمره گذاری

-        24 ساعت طرح تفسیری

-        امتحان دومرحله ای کارورزی


نیمرخ ها

ما در مرکز مشکلات یادگیری نیمرخ روانی نداریم.بلکه با نیمرخ هوشی سر و کار  داریم.در این آزمون نمرات خام را به تراز تبدیل می کنیم.و نیمرخ نمرات تراز را ترسیم می کنیم.

تست:ابزاری است که دارای روایی و اعتبار مقبولی است.

آزمون یعنی:فرایند اجرای تست.

کسی که تست را اجرا می کند تستر است واگر با مصاحبه باشد ارزیابگر است. ارزیابگر از تستر بالاتر است.ما در مرکز مشکلات یادگیری ارزیابگر هستیم و نه تستر.


روایی تشخیصی با وکسلر4

1-     غربالگری اولیه:کار معلم و مربی و مدیر است.

2-     غربالگری ثانویه:کار مشاور مدرسه است

3-     تشخیص:کار مربیان مراکز ld است.که بگوییم آیا ldهست یا خیر؟

4-     شناسایی:اگر ldبود به شناسایی جزییات و سبب شناسی یک یا چند نقص فرایند روانی پایه می پردازیم

5-     نیاز سنجی(به چه چیزی و یا درمانی نیاز دارد)

6-     برنامه ریزی:فضا-زمان –مکان-اهداف آموزشی-محتوای آموزشی-مواد آموزشی-روش تدریس-روش ارزیابی را بررسی می کنیم

7-     مداخله(درمان):برنامه درمانی باید طبق نیاز سنجی ما برای دانش آموز باشد

8-     استفاده از طرحهای تک آزمودنی

9-     محاسبه اندازه اَثر(شدت اثر):شدت اثر باید بین 02% تا 04%(دو دهم تا چهار- دهم) باشد

مقایسه ترکیبی

1-شاخص توانایی عمومی:از مجموع نمرات تراز این دو مورد ، هوشبهرشاخص توانایی عمومی بدست می آید.الف) فهم کلامی          ب)استدلال ادراکی

2-شاخص چیرگی شناختی:از مجموع نمرات تراز  این دو هوشبهر، چیرگی شناختی بدست می آید.الف)حافظه فعال              ب)سرعت پردازش

3-مقیاس(هوشبهر) کل=از مجموع نمرات تراز توانایی عمومی + چیرگی شناختی بدست می آیدکه این نمرات تراز طبق جداول آخر کتاب ،به هوشبهر تبدیل می شوند


مقیاس کل:

اعداد قید شده زیردر آزمونهای اصلی و جانشین، نشانگر شماره ترتیب اجرای آزمونها طبق فرم وکسلر4 می باشد

1-فهم کلامی VCI

2-شباهتها(اصلی)شماره 2 یعنی دومین آزمون از وکسلر4 است

6-واژگان(اصلی)

9-فهمیدن(اصلی)

13-اطلاعات(جانشین)

15-استدلال کلمه(جانشین)

2-استدلال ادراکیPRI

1-طراحی با مکعبها(اصلی)

4-مفاهیم تصویر(اصلی)

8-استدلال ماتریس(اصلی)

11-تکمیل تصویر(جانشین)

3-حافظه فعالWMI

3-ظرفیت عدد(اصلی)

7-توالی عدد-حرف(اصلی)

14-محاسبات(جانشین)

4-سرعت پردازشPSI

5-رمزنویسی(اصلی)

10-نمادیابی(اصلی)

12-حذف کردن(جانشین)


تراز وکسلر


-محاسبات: با زمان و بی زمان اضافی

-طراحی با مکعبها: با زمان و بی زمان

-حذف کردن: کل-با ساختار-تصادفی

-ظرفیت عدد:کل-مستقیم-معکوس

-سایر آزمونها یک نمره تراز دارند.

آزمونهای 15-11 جانشین هستندشرایط اختیاری یا جانشین شدن

1-وجود نقص و یا مشکل حسی-حرکتی.

2-اگر به اطلاعات بالینی بیشتری نیاز داشته باشیم(بدلیل نیاز بالینی).


فهرست وارسی برای روایی اکولوژی

1-نور

2-سکوت

3-دما

4-تهویه(اکسیژن برسد)

5-صندلی آزمونگربلندتر از صندلی آزمودنی باشد

6-میز زیبا و شیک و مرتب باشد

7-چیدمان میز(شلوغ نباشد)

8-روایی فیزیولوژیکی(آزمودنی گرسنه و تشنه و خسته و... نباشد)چهار خطای مکعبها:

الف)از 45 درجه چرخش به بالا نمره ای تعلق نمی گیرد.

ب)کم و زیاد کردن قطعه که نشانه آسیب مغزی است.نمره نمی گیرد.

ج)جابجایی رنگها(نشانگر کور رنگی و مشکل بینایی است).نمره نمی گیرد

د)فاصله ها(نشانگر مشکل در دو نیمکره و داشتن زمینه برای اختلالات حرکتی است).نمره نمی گیرد

تاریخچه آزمونهای وکسلر:

-   آزمون وکسلر بزرگسالان (1945)-11 خرده آزمون داشت

          -    آزمون وکسلر کودکان یک (1949)12-خرده آزمون داشت

-   آزمون وکسلر کودکان دو(1974) 12 خرده آزمون داشت

-   آزمون وکسلر 3 (1991) 13 خرده آزمون داشت

-   آزمون وکسلر 4(2003)15 خرده آزمون داشت

-    آزمون وکسلر 4 تکمیلی(integrate) 15 خرده آزمون و 15 آزمون چند گزینه ای دارد(جمعا 30 خرده آزمون). {2012}


تهیه و تنظیم:مرضیه لک(مدرس دوره)

با تشکر از استاد کامبیز کامکاریتاریخ : 8 اردیبهشت 95 | 15:30 | نویسنده : مرضیه لک | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.