روانشناسی دانش آموز سلام به وبلاگ روانشناسی دانش آموز(روانشناسی و مشکلات ویژه یادگیری سابق) خوش آمدید این وبلاگ در سال 91 توسط مجله رشد ابتدایی (وزارت آموزش و پرورش) بعنوان یکی از وبلاگهای برترکشور معرفی گردیده وتقدیرنامه دریافت کرده است. - در سال تحصیلی 95/96 توسط اداره کل آموزش و پرورش استان البرز(کارشناسی آموزش ابتدایی) بعنوان یکی از وبلاگهای تخصصی حوزه مشکلات ویژه یادگیری، به مدارس ابتدایی این استان معرفی شده است ...................... هرگونه کپی برداری از مطالب این وبلاگ با ذکر منبع بلامانع است ضمنا بنده فقط همین وبلاگ را دارم . http://moshaver122.mihanblog.com 2018-12-10T12:51:36+01:00 text/html 2018-09-23T03:30:00+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک سال تحصیلی مبارک http://moshaver122.mihanblog.com/post/620 <p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: red;">آغاز سالتحصیلی جدید</span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: red;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: red;">بر&nbsp;</span><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: blue;">دانش آموزان</span><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: red;">&nbsp;و&nbsp;</span><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: green;">دانشجویان</span><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: red;">&nbsp;&nbsp;عزیز</span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: red;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: red;">و</span><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: green;">اساتید و معلمان&nbsp;</span><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: red;">گرانقدر</span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: red;"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: red;">&nbsp;مبارک باد</span></p><p class="MsoNormal" align="center"><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: red;"><img class="irc_mut iF9Qv_ujD7T4-HwpH6ZlgJaI" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTh02XYLMPZ_JKIM2VlLWSuO_AL5R248qbYqKnbeqh4fQU_gzcU" alt="Image result for ‫سال تحصیلی جدید‬‎" height="210" width="300" style="margin-top: 92px;"></span></p><div><span dir="RTL" lang="FA" style="font-size: 28pt; line-height: 39.9467px; font-family: IranNastaliq, serif; color: red;"><br></span></div> text/html 2018-03-26T08:00:00+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک نارساخوانی در کشور مصر http://moshaver122.mihanblog.com/post/619 <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:8.0pt;text-align:center; line-height:107%;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; color: red;" lang="FA">بررسی علل و راهکارهای درمان نارسا خوانی در کشورمصر</span></font></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:8.0pt;text-align:center; line-height:107%;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; color: rgb(0, 176, 240);" lang="FA"></span><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; color: red;" lang="FA"></span></font></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:8.0pt;text-align:center; line-height:107%;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 107%; color: black;"><font color="#000099">مترجم:مرضیه لک</font><font color="#FF0000">-مدیر وبلاگ</font></span></font></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:8.0pt;text-align:center; line-height:107%;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><br><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkzLYj3oIodk0PMU8MEgLBHmB9kI4rrXTurtpsnc6pVA8QPw7X" style="width:212px;height:159px;margin-left:-39px;margin-right:-6px;margin-top:0px" class="rg_ic rg_i" data-src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSkzLYj3oIodk0PMU8MEgLBHmB9kI4rrXTurtpsnc6pVA8QPw7X" name="Xqos6WfeJagxNM:" alt="Image result for learning disability"></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:8.0pt;text-align:center; line-height:107%;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size: 11.5pt; line-height: 107%; color: black;"></span></font></b></p><p class="MsoNormal" style="margin-bottom:8.0pt;text-align:center; line-height:107%;direction:ltr;unicode-bidi:embed" align="center"><font size="1" face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 107%;" lang="FA">نارسا خوانی و یا خوانش پریشی یکی از مشکلات آموزشی است که اساتید و مربیان آموزشی در مورد آن<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>به این واقعیت رسیده اند که خواندن از مهمترین مهارتهای اولیه همه مواد درسی است.و دانش آموز بدون آن نمی تواند دوران تحصیلی را به پایان برساند.بطور کلی حضور تعدادی از دانش آموزان نارسا خوان، آموزش<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>اکثر دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهد.و برای برخورد با این مشکل وقت زیادی از کلاس گرفته می شود.ودر نتیجه مشکل نارسا خوانی و اسرار مربوط به آن ونیز نا آگاهی از آن موجب طرد کردن دانش آموزانی می شود که این مشکل را دارند در حالیکه آنها برای غلبه بر این مشکل<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>و تعامل مثبت در کلاس و خارج از کلاس به آموزش ویژه نیاز<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>دارند.<span style="mso-spacerun:yes"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </span></span></font><br><b><font size="2" face="arial,helvetica,sans-serif"><span dir="RTL" style="font-size: 16pt; line-height: 107%; color: red;" lang="FA"></span></font></b></p> text/html 2017-09-20T13:30:00+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک خوش آمدید!/پست ثابت http://moshaver122.mihanblog.com/post/153 <p align="center"><font face="Times New Roman" size="4" color="#ff0000"><b>سلام</b></font></p><p align="center"><font face="Times New Roman" size="3"><strong><font size="4" color="#006600">خوش آمدید<br></font></strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 0); font-weight: bold;" align="center">*****************************************</p><p align="justify"><font face="Arial" size="4"><font color="#000000">در این وبلاگ<font color="#000099"> ،</font></font> </font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="مشکلات رفتاری کودکان" style="font-weight: bold;" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/320" target=""><font color="#ff0000">مشکلات عاطفی و رفتاری کودکان (دانش آموزان)</font></a></font><font face="Arial" size="4"><font style="color: rgb(0, 0, 153);" color="#ff0000"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><span style="font-weight: bold;">&nbsp;</span></font></font> <font color="#000000">و نیز مطالب کاربردی و جامعی &nbsp;درخصوص</font><font style="color: rgb(0, 0, 153);" color="#000000"> </font><font color="#000099">:</font></font><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/98" target="" title=""><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تعریف و آسیب شناسی مشکلات یادگیری</font></b></a><font face="Arial" size="4"><font>&nbsp;<font face="arial,helvetica,sans-serif"><font style="color: rgb(0, 0, 153);" color="#3333ff">،</font><font size="3"><b><font><font style="color: rgb(0, 0, 153);" color="#6633ff"> <font color="#3333ff">د</font></font><font style="color: rgb(0, 0, 153);" color="#3333ff"><font color="#3333ff"><a title="" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/81" target=""><font color="#3333ff">رمان مشکلات</font> <font color="#3333ff">دیکته نویسی</font></a></font> ،</font></font></b></font></font></font></font><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3" color="#ff0000">&nbsp;</font></b><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/50" target="" title=""><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#ff0000">خواندن</font></b></font></a><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">،<font color="#33cc00">&nbsp; اختلال&nbsp;</font></font></b></font><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/73" target="" title=""><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3" color="#33cc00"><b>ریاضی</b></font></a><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">،&nbsp;</font></b></font><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/80" target="" title=""><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3" color="#ff6600"><b>انشاءنویسی</b></font></a><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" color="#009900">&nbsp;،</font></b></font><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/2" target="" title=""><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3" color="#33cc00"><b>بدخطی</b></font></font></a><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><a title="" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/2" target="">&nbsp;</a></font><font color="#ff0000"><font face="arial,helvetica,sans-serif">،</font><a title="" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/65" target=""><font face="arial,helvetica,sans-serif">تقویت دقت وتمرکز حواس دانش آموزان</font></a><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><font face="arial,helvetica,sans-serif">،</font></b></font><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/67" target="" title=""><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000">تقویت حافظه</font></b></a><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;،&nbsp;</font></b></font><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/69 " target="" title=""><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">افزایش خلاقیت</font></b></a><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#009900"><a title="" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/69" target="">&nbsp;<font color="#009900">،</font></a></font></font></b></font><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/348" target="" title=""> <b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000">دانش آموزان ضعیف</font></b></a><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#009900"><font color="#009900"><font color="#ff0000"><a title="" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/348" target="">&nbsp;،</a></font></font></font></font></b></font><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/495" target="" title=""><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">ایجاد انگیزه در دانش آموزان</font></b></a><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#009900"><font color="#009900"><font color="#ff0000"><font color="#993399"><a title="" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/332" target="">&nbsp;</a></font></font></font></font>،</font></b></font><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/118" target="" title=""><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">تاثیر وسایل کمک آموزشی</font></b></a><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font><font><font style="color: rgb(255, 0, 0);" color="#3333ff"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></font><font color="#33cc00">،</font></font></font></font></b></font><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/175" target="" title=""><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000">راهبردهای یادگیری</font></b></a><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif">،<font color="#ff0000">&nbsp;</font></font></b></font><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/93" target="" title=""><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3">اُفت تحصیلی</font></b></a><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#ff0000"><a title="" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/93" target="">&nbsp;</a></font><font color="#ff6600">،</font></font></b></font><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/228" target="" title=""><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><font color="#3333ff">تاثیر تغذیه</font> <font color="#3333ff">بر یادگیری</font></font></b></a><font size="3"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font color="#3333ff"><font color="#3333ff">&nbsp;</font></font>،<font color="#3333ff"><font color="#cc33cc"><a title="" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/172" target=""><font color="#ff0000">اختلال نوشتاری</font></a></font> ،<font color="#3333ff"><a title="" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/234" target="">ارتباط خواب و یادگیری</a></font> ، </font></font></b></font><a title="دانش آموزان ناتوان در یادگیری در مدارس عادی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/202" target=""><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000">،دانش آموزان ناتوان در یادگیری در مدارس عادی</font></b></a><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#3333ff">،</font></font></font></b><a title="تنبیه بدنی ممنوع" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/249" target=""><span style="color: rgb(204, 51, 204);"> <font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><span style="font-weight: bold;">تنبیه بدنی ممنوع</span></font></span></a><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font color="#3333ff"><span style="color: rgb(204, 51, 204);"></span>،</font></font></font></b><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="ترس کودکان" style="font-weight: bold;" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/273" target=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);">ترسهای کودکانه</span></a></font><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" color="#3333ff"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"></span>،</font></font></font></b><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3"><a title="دزدی در کودکان" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/289" target=""><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" color="#3333ff">علل دزدی در کودکان، </font></a></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="کودکان داغدار" style="font-weight: bold;" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/237" target="">کودکان داغدار،&nbsp; </a></font><a title="اضطراب" style="color: rgb(255, 0, 0);" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/75" target=""><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">اضطراب</span></span></font></a><a title="بی اشتهایی عصبی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/344" target=""><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 102, 0);">،</span> بی اشتهایی عصبی ، <span style="color: rgb(51, 102, 255); font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;">دانستنیهای </span></span></font></a><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="دانستنیهای اختلالات یادگیری" style="color: rgb(51, 102, 255); font-weight: bold;" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/187" target="">اختلالات یادگیری ،</a></font><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="علل ناخن جویدن کودکان" style="color: rgb(204, 51, 204); font-weight: bold;" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/174" target="">علل ناخن جویدن کودکان ،</a></font><a title="افسردگی کودکان" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/12" target=""> <font style="color: rgb(255, 102, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><span style="font-weight: bold;">افسردگی کودکان</span></font></a><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><a title="بی اشتهایی عصبی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/344" target=""> </a></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"><a title="بی اشتهایی عصبی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/344" target=""><font color="#3333ff">،</font> </a></span></font><font style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="وسواسی کودکان" style="font-weight: bold;" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/28" target=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);">وسواسی</span></a></font><a title="بی اشتهایی عصبی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/344" target=""><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">&nbsp;</span> ، </span></font></a><font style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="هوش و خلاقیت" style="font-weight: bold;" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/89" target="">هوش و خلاقیت</a></font><a title="بی اشتهایی عصبی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/344" target=""><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span>، </span></font></a><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="بازی کودکان" style="font-weight: bold;" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/42" target=""><span style="color: rgb(255, 0, 0);">تاثیر بازی بر کودکان</span> ،</a></font><a title="اضطراب" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/75" target=""><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"> </span></font></a><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3"><a title="" style="color: rgb(51, 51, 255);" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/105" target="">بیش فعالی</a></font><a title="اضطراب" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/75" target=""><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"> </span></font></a><a title="اضطراب" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/75" target=""><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"></span></font></a><a title="بی اشتهایی عصبی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/344" target=""><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"> ، </span></font></a><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-weight: bold;" size="3"><a title="اعتیاد در نوجوانان" style="color: rgb(0, 153, 0);" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/128" target="">اعتیاد در نوجوانان</a></font><a title="بی اشتهایی عصبی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/344" target=""><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"> ،</span></font></a><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-weight: bold;" size="3" color="#3333ff"><a title="" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/117" target="">اختلال در حساب</a></font><font style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"><a title="بی اشتهایی عصبی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/344" target="" style="color: rgb(0, 153, 0);"><span style="color: rgb(204, 102, 0);">،</span> </a><font color="#ff0000">پر</font></span></font><a title="" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/111" target=""><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3" color="#ff0000"><span style="font-weight: bold;">خاشگری</span></font></a><a title="بی اشتهایی عصبی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/344" target=""><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;">،</span></font></a><font style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;" size="3"><a title="" style="color: rgb(51, 51, 255); font-weight: bold;" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/248" target="">مشق بدون اشک</a></font><a title="بی اشتهایی عصبی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/344" target=""><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"> </span></font></a><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: bold;"></span></span><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"></span></font><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;"><a title="بی اشتهایی عصبی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/344" target="">،&nbsp;</a></span></font><a href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/9" target="" title=""><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#ff0000">اعتماد بنفس کودکان</font></b></a><a title="دانش آموزان مرزی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/114" target="">&nbsp;</a><a title="بی اشتهایی عصبی" href="http://moshaver122.mihanblog.com/post/344" target=""><font style="color: rgb(0, 153, 0); font-family: arial,helvetica,sans-serif;" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="font-weight: bold;">و...</span></font></a><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-size: medium;" color="#000000">نگارش&nbsp;گردیده که امید است مورد استفاده شما &nbsp;عزیزان قرار گیرند.</font></font></b></p><p style="font-weight: bold;" align="center"><font face="Arial" size="5" color="#000099"><font color="#000000"><font color="#ff0000">با کلیک روی موارد فوق، <br></font></font></font></p><p align="center"><font face="Arial" size="4" color="#000099"><font size="3"><font style="font-weight: bold;" size="5" color="#000000"><font color="#ff0000">مطلب مورد نظرتان، به آسانی&nbsp; در دسترس شما قرار می گیرد</font></font><b><font color="#000000"><br></font></b></font></font></p> text/html 2017-09-20T10:00:00+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک طنز معلمی http://moshaver122.mihanblog.com/post/572 <div style="text-align: center;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Koodak" size="6"><b>طنز معلمی</b></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/05/07/13920507171954872_PhotoL.jpg" vspace="0" align="bottom" border="0" hspace="0" style="text-align: right; width: 452px; height: 330px;"></div> text/html 2017-09-09T10:15:22+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک 20 مهارت کلی برای نوآموزان http://moshaver122.mihanblog.com/post/611 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="5" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b style="">20 مهارت کلی برای ورود به دبستان</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHDbNh9EBqHdBEk8vtig3OaQ80V6Kbx0z27TSNOp48UJ6n3r1V" alt="Related image"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>20مهارت کلی که باید هر فرزندی پیش از ورود به دبستان به آن دست یابد تا در دوران تحصیل موفق باشد:</span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><font color="#000099"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style=""><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>1- بازشناسی رنگ ها</span></font><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#009900">2- تمیز بینایی</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#ff0000">3- مهارتهای بینایی-حرکتی</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#993399">4- حافظه بینایی</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#000066">5- تصویر بدنی مناسب</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#ff0000">6- هماهنگی حرکات درشت</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#ff6600">7- شناسایی قسمت های مختلف بدن</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#000099">8- مهارتهای جهت یابی و وضعیت مکانی</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#009900">9- مهارتهای حرکتی ظریف</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#cc33cc">10- شیوایی کلامی</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#009900">11- تلفظ شمرده و منفصل کلمات</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#ff0000">12- پاسخ به سوالات اطلاعات شخصی</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#6600cc">13- حافظه جملات</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#ff0000">14- شمارش درست تا ده</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#333399">15- آشنایی با چند حرف الفبا</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#006600">16- بازشناسی چند عدد</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#993399">17- درک مفهوم عدد و تعداد</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#ff0000">18- توالی اعداد</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#006600">19- نوشتن نام خود</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><span lang="FA" style=""><font color="#ff6600">20- توانایی در دست گرفتن مداد به طور صحیح و مناسب</font></span><span lang="FA" style=""><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>&nbsp;</b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style=""><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="2">منبع:اپلیکیشن پیشگیری از اختلالات یادگیری</font></span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-08-25T17:00:00+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک تاثیر ورزش بر حافظه http://moshaver122.mihanblog.com/post/542 <div style="text-align: center;"><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#ff0000">تاثیر</font><font color="#3333ff">&nbsp;ورزش</font><font color="#ff0000">&nbsp;بر حافظه</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTAAgUzNk-m4DFL68PNOfXbuSfSyXiSfIKn1OOyyQ79Y8YR81AUaQ" alt="Image result for ‫ورزش‬‎"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://clubhouse.cartoonsolutions.com/images/gifs/walk_cycle.gif"></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">تحقیقات دکتر هیتر.س. اولیف در دانشگاه علوم تندرسی اورگان در آمریکا نشان داد که سالمندانی که یک برنامه تمرینی شامل راه رفتن سریع بر روی نوارگردان را سه بار در هفته و به مدت یک ساعت، در طول چهار ماه انجام می‌دادند حافظه و زمان واکنش آنها، بهبود یافته بود.&nbsp;</font></b><b><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif">تحقیقات بیشتر نشان داد که آهسته دویدن ،راهپیمایی، دوچرخه‌سواری و ...نیز مانند راه رفتن سریع موجب بهبود حافظه و زمان واکنش در سالمندان می‌شوند.&nbsp;</font></b></div> text/html 2017-08-10T14:20:21+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک راههای رسیدن به آرامش درونی http://moshaver122.mihanblog.com/post/522 <p align="center" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" dir="RTL"><font size="5"><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 28pt;"><font color="#000099">هفت</font> &nbsp;راه رسیدن به <font color="#000099">آرامش درونی</font></span></font></p><font color="#000099" size="5"><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 28pt;"><p align="center" class="irc_mutc"><a class="irc_mutl" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;docid=9PmCQLCfllFRdM&amp;tbnid=48AIbQHlylEhGM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.hana-joon75.blogfa.com%2F&amp;ei=bSgIVIDSMs7kaK25gqAL&amp;psig=AFQjCNEmniphJnh3NG7NKCY-dXJc2ZPBgg&amp;ust=1409907159594009" data-ctbtn="2" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;docid=9PmCQLCfllFRdM&amp;tbnid=48AIbQHlylEhGM:&amp;ved=0CAUQjRw&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.hana-joon75.blogfa.com%2F&amp;ei=bSgIVIDSMs7kaK25gqAL&amp;psig=AFQjCNEmniphJnh3NG7NKCY-dXJc2ZPBgg&amp;ust=1409907159594009" data-ved="0CAUQjRw"><img width="330" height="247" class="irc_mut" style="width: 145px; height: 150px; margin-top: 73px;" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLtSlFhD5FZde1bt13k1LFh5z-nZMX6OEboP2uawHRlmHY-b0oug"></a></p><div align="left"></div><p></p></span></font><font face="Times New Roman" size="5"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%;"><b>1-یاد خدا و انجام عبادات</b></span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 176, 80); line-height: 115%;"><b><br></b></span></font></p><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"></font></b><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: rgb(204, 0, 204); line-height: 115%;"><b>2-خلاقیت در همه&nbsp;امور</b></span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: rgb(204, 0, 204); line-height: 115%;"><b><br></b></span></font></p><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"></font></b><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%;">3-</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); line-height: 115%;">عشق</span><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%;"> بی قید و شرط به همنوعان</span><span lang="FA" style="color: rgb(204, 0, 204); line-height: 115%;"> </span><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%;">و</span><span lang="FA" style="color: rgb(0, 153, 0); line-height: 115%;">مهربانی</span><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%;"> با همه</span></b></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%;"><b><br></b></span></font></p><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"></font></b><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 102, 255); line-height: 115%;"><b>4-زیبایی شناسی ،زیبا نمودن زندگی و داشتن نظم در امور</b></span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: rgb(0, 102, 255); line-height: 115%;"><b><br></b></span></font></p><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"></font></b><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: rgb(255, 51, 204); line-height: 115%;"><b>5- پذیرش همه اتفاقات خوب و بد در زندگی&nbsp; و پرهیز از ناسپاسی خدا</b></span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: rgb(255, 51, 204); line-height: 115%;"><b><br></b></span></font></p><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"></font></b><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 204, 51); line-height: 115%;"><b>6- انجام کار نیک و &nbsp;پذیرش خوبیها در زندگی</b></span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 204, 51); line-height: 115%;"><b><br></b></span></font></p><p style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: rgb(51, 204, 51); line-height: 115%;"><font color="#ff0000" style="" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>7- تسلیم شدن در برابر اراده الهی</b></font><br></span></p> text/html 2017-06-26T14:30:00+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک کودکان کم توان ذهنی http://moshaver122.mihanblog.com/post/537 <div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">کودکان کم توان ذهنی</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxQTEhQUExQVFRQUFxgXFxYVFxUWGxgXFhoaGBcVGhQYHCggGBolHBQVITEhJSkrLi4uFx8zODMsNygtLisBCgoKDg0OGxAQGywmICQsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwvLCwsLC0sLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAMUBAAMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAFAAMEBgcCAQj/xABDEAABAwIDBQUGAwYEBQUAAAABAAIRAyEEMUEFElFhcQYiMoGRBxOhsdHwQlLBFCMzgpLhQ2Jy8RUXRHOiFiQ0wtL/xAAaAQADAQEBAQAAAAAAAAAAAAAAAQIDBAUG/8QAKxEAAgIBAwQBAwMFAAAAAAAAAAECEQMSITEEE0FRIgVh8DJxoUKBkcHR/9oADAMBAAIRAxEAPwDZEpXFc90qt/tLpz+A+ioks8pSq23EO4/AfRONrHj8B9EAWCUpQNtQ/YC7Dj9gIAMylKEAnl6BdA9PQICgrKUoWD09Auh5egQFBKUpQ+OQ9Aug3kPQICidKUqEGjgPQL0NHAegQOiZKUqJujgPQL3cHAegQFEqUpUXcHAegS92OA9AiwolSlKje7HAegSNMcB6BFhRJlKVCrNABsPQIb2frl7qod3odaQLC9kWKg/KUoTiy6f3e4CNC2d7qdE/hKgewO3QCcxAsRYj1CAJ8pSohYOA9AvC0cB6BFhRMlKVALeQ9AuT5egRYUEZSlDD5egTbifsBFhQXlJAzUPH4BGaB7oQB5iPCVVpurTifCVUi66BD4KdaVGa5ONcgCW0pwOUQPWY+0ftq7edhqDoaARUcCQSfyg6D5pgX3bPbLB4YS+s1ztGMO848oCq1b2u0oO5QeTaJcAD+bmscc4yePEcVyXEkzcc9ErRVM2fD+2CjID8PVblcFrvvT1Vo2d28wVUtHvQ0umN+wtAidDJ+BXzuynaxvzPwXVOofvjb6IsKPq2m4ESCCDqL/FOALBPZn2xOFqe7quc6jUI3pJduE2DgJsL3W9hIYl6kvUAJewkkiwEkvUkAIL2EkkAN1m2KEdnKcOrf6oRwhRqOEDN7dMb53j1QAq1F8ksIv8Amm3MDVdYejugNF4m51JzPqV0Gniu2tQKjwhckLteFAxspshOkLkpANOCbITzlw4IEMOai2H8IQwonh/CE0JixHhKppdc9VcsT4SqO51z1TEPByca9Rg5dByYAftz2iOEw/d/iVJa3la7vKR6rD6lWSSTOpJ1PFXv2uVyatFugpuPm51z/wCIWduMlKRUR6mwvMNRGlsd9gBMr3YtKTyV62Wyy555GmdEMaZX9ndknkXsnsV2WLGxck6BaDs8ItQogkWUrJI17cTF6+wH04dBEAfMBax7Lu1D64OHrGX0xLCZ3i0ZgnWBly6IltTZDajIAEqmsw5wWLo1gCB7wNdzaTuH4LWM7Mp41Vo2ELoJJEgcloYHq9XDKrSYDgSNAQT6JyEAJJewvYQByF6ugF6gDleLpeQgDlJdQvIQByV4u4XkIAaIXJCeLV5upAMOauHBSSFw5qAIpCI4fwhQ3NUzD+EJoTFifCVQXuueqv2J8JVJOGueqbER2lOAp9uH5r0hgF3AdSAgDI/axU/90waikPKXFUulSLiAFZvaTUD8a57DLC1oB6CD8VG7MYcEuPAqMkq3NIR8MJbG2bui+at2zcNEIQbawncK4OMFzjzLo/ULl55OtKi5YRgRTCi6p9Kk6kQQ90Zw4yD0KsmysTviddVSRQdVP7fndotOoqU4PVwH6ori9o1G+BrZ/wAxIHwVP9oG0nuwdRtUNBtulhOc2zVx5Ilww1209qAo1HUMJuveyz6p7zQ4ZtaAbkcclnuP7RV8Sd6tXqOjIAwP6WwFSG1CBHH5Kc3FWXSmcZY8Jtp9J+8x9RrheSb/AFWnbD9qNLcYK87x8Rj/AMpygrERVskX26ZJMZ9V7N2xRrs36VRrm8jlyPBSnYhozcB5hfLGx9rPpmxPMCb8oWrdldttrMiwcIt5hIGjTqmPptu57RpchMv2xRGdRvrKqWPfLSBB7759P90OpQXM0zFtcrptiReX7eogTvSMrB2Y8lw/tDSBA70nkqfTNhpd1z0Ttd43r87+amwosbu1VO/dfbkPqmj2tpxO67/x+qqM2tkTBMX/ANknEFsEaZosC5UO0QeYa05E3PDRQz2pccmDKcz5ITsp8Otox1uOSiNfDiDfu3z5/wB0WAdp9pKjjENFuf1TeF7VPMhwEzAiRxznyQai6507vxUagTvjkUWBZanaGpLAN0bxjUx8eaZ2rtysyoWtyGpEoYDL6f8AqJ63CY2s4+9dP5tPqhioK4zbFUMpuBu6dBoY1V6w3hCzfaDD7ulH5ZPmT9FpGF8ITQM8xXgPRfOWJ7SYpznD3z8za7dTwC+jcX4HdF8s1DLz1MeRN0pMES6+0KziSazz/MTHHVM0a8PbJJv5ToVGcQMhA1heG2RU7sa2dhGthAWNa6S53wJ1T/Z7ClgcHCDKk4B/vGAyN4CDrfpwUhhuud7bHa6b1E5tDeCFYzs2KhzLTMz4vsI3gTdWnBYdj23ElEW0VpTQDdhmtpsayGtDIc0Aw535x+U8QEY7HTDgb2Q3bL4d7tsAp/sviA2pBI8kOVspR8AvtW/FtrtNEBzIv4SR0a7Sdbqk9udo1Xdx8HLvNBaHdWnXnqtf2xhQ5xEwdCsn9o+ANPcJvJifVaxl4Mskfi2UiV3vJsL0OWxxhGjdqkPwpAS7PtD6jR95q3YvZQI/lJ9NFMpb0bQhaspIYQZRrYu0HU3BzTBH2QeRCK7S7OHdBaP90Ffs57NDCSkmDg0ajsbGitSDhzBAN2ui8jhrOqkucdIDm8c7Zm2azzsri3NrtbMTa9g6fwnhyK0fDvBIkZG9rX/WxTbIao4oYkxBgwSeHn98E+6vcab0xwF017gETzImeR45/wB16ygZE/hJtaOYCQjijRsb5nVcnleLQev0XLHXcQNc/wCyTi4TldAgls9+c6MN/QDzUJpJfOm7/tbVLC4qA6dQQPPRNUnZz+EQAOI5IQEimDvRm4jQanISuTQcx8PEEHKx+S5o4iX3yMR5J7H1pqug66dFQhYQfvaQyh36qFj3TUdcxvnS3JTMAZq0uAufioOLHfN83EyPgEMEENpk7tO4gMFuq0bC+ALM9tOIjKAxi0zC+AJoTFi/A7ovl2uzvHkT8+C+osX4HdF8s1akuPU5qZghutb+3zTFWtAG9lP3ZFMFsWtUF+43i6SfJn6lBdvbIqUDLjvNOTh8iNFKaurL0urG6m13NP7skcwf0Vs2ZUMNnUD+6z5XjAVP3dM8h8lOXwaYSwUX3VhpY73dLe4mB9VVcNXlHjXa6jukLBnXHg4rubUPeIJ4zf1UrYmxadN2+yGzmGwJ5xxQOls5u9LQBPLXyVi2dQcBE/Fw/VaJI0jG/I/tGu2m1xbnc5z1Wde0naAe2m3Une8gP7q4bUwwbJcepk5eayXtDj/fVnOHhHdb0GqqEfkc+eVRoGpJJLY4ifsuqadRj/wzcrXcBQFSmHjKPgqf2d2VSfQAqRLpMdVbOzWDdTaaQfv0/wAM+IDhOoWE5JnZii0h+nXLiGyGsyLjmeQVj2dsrBPhsNc8iSd4ExxgH5hVvtrsJ7qbGMJaDO8R95Zqydmhu0abXHecxoYDEANBmw0mUlVbltMB7Z7GtoVaVdgmkKrd8cGkgSeiWExPeGgkTfhzPVaJSptewtcJBEEHgVQG4fcrupkCWu9INr9IVxZhlJrCS0Tq/j98V1WsXSBAMpltTuj/AFmJz6ffFOVzvb8/CNNPvirMSJhny11tbffkk1ssPn1Gq6w74BACVRks8zpr0QB37seGNIkT6/7ps0hcA3j1IKJ4Jkh2dmwJUXchzgeFj8UCIDGWgZzwynmuHAiSJtF+mqnubAfHDRRqYmYv0/VAENj4MgkeZ1XrqjvRGMBgmmoA5sjcuDJyBP0ULF4VocAwkE2M5JiI9fGF+edh98lruF8AWS47Z7qRtBAIE5fNa1hfCE4iYsV4D0WD4HY7KbiYl0nvEZX04LecT4Ssh3bnqVlmfB0dPFO7IlQQFWO0eJaWFhEl/dA5nL4on2j2mKQg5nIKo4Jzq1cON9whwbnzn4LOEXyaZJpbEHHdmsRSAcW7wOrLx1R7CMLGNBGQAR6liHnU30H0ThotOY6racHI54S0gFlfdPJGcNigRCj43Yok7riNYIUWnsqs3wvaRzB+qy7cjZZUWbZ77q04d4LVSsIHtu4BD+0XbR9Ae7pM77h43ZDoNSjtyNVmhXJF9pG3u+aFM/8AcI0Byb5rPinXvL3FziS4mSTmScym3BdSx1GzjnPUzlGNk7LDu/VkMHqULYy4B1Oat7cKHNA01Cym6LxRsmbLx7HOdTpMgtbI3p71iYFuWZjMWR3Z2MLHA5Ifs6hED7jgpGOpFu7zMLGdPg64Jrk07ZmKbWpib2UOrX92/dIj9RxQHsvtptEva895rZiCb+nRWCnSNbdc52+d2N6AOeQyzUeDSqZYNlVQ4Kv9q8GBiGPBA323kZllvkW+gXWxNtUveuotdJaYtlIzAOR8kz7QMTBw/GKn/wBFSlSM549UqIzcIYEGYdPUeZzTlSn+YQJPx8kGobR5oxh3uIDp3ma5Klkszl0/oiblzF5MT05c7J2AGWJMcFOxuDBH7shpItwP0KHOYWtLXZjTr9j1WqdnPODjyOODpbwcMh+oXtUEmbfZ1UnDtm+YaMjzso/ujvH7nyTIGS6ziRc5wm8MYLrdPNetbG9JJNvuNF7hdZvZABDBNPvTGlM/Lih1Vs1GCdfS+iJYH+JV0imfkoFMfvqeWnz4p+RHHaB5LnEnN8ZmbQtPwvgCzDbmf83C60/C+AJxEz3E+ErInu7x6la5ivAVgeyNrNq1asGQHrLMjp6atyF23wRc6m5tyQQR0gj5lLYex9xu8CS8i4y6hWTaGFDyzlPxhP0aO7wnj0WmONxM8202CaT6f4mvYRxy9VMa6mcjP8w+ql1zuiXbpHIQUIG2W/k9Q1aKDfBg5JE97QTIXoDeI+9EPdtNufu/QgfouHbUnJnqT+gWixS9C1okYqsAM/IKj9qqO84HUZ8gch11Vmr4pxy3Wc2i/qbqvbVp2jiblWsT8ieT0VlrYMFevYpO0aEOb/mHyTLeB0MK41+lg35I76asWxMbIAJuhTafy/Vc+7LXBzbEFRl6bUrRWPNpZoGCrQirqgc2DBVO2VtIOsbOGbf1HEKw4OsDbkvMnBxdM9PHNSQw/adOi6xBJ/CMz5K0dn8RUrjcP7ulrBuQdC4ZDkFQ27Pax5gXnM5nzVs2TjLMaNDojZbo0hLwzSMNs6mGt3WgboAEAWVF9qGKLa9D8oYWfzE73y+SvGAxo93fQLPu3tP3wDZ7xcCI0IuT5CfRS92SrTtgKvWcwB4Bc3WLkH6c9ET2F2laciHNIuJ0VX2btJ9MhrsptOoU7tPssUm0sVS7nviQ5oy3wJ3gOBEz0WsOnlr0S2fgifUx0a47pc+zQMJigW2JLJ/mYdD0U3E0i6mSSC+nExq3OY6fqsy2D2odTcGvtz0I4LRcE01nMqMg06jfdvAOThJYT1+YCbxzxypoWuGWFxHKDAA8EZAc9bGU018uI1A+/NOUXgsdlkJ9b9FHpvgn79VrKLi6ZwqSkrR5W7odfW68wwsSmsS4QRxPn6JzBGR1OikZPwdLvVs/CP0TdJk4hnKPqpOBdat5CfNM0RvYjP8AD+iYiDt5+X+pabhfAFl+33QWC2f0Wo4XwhOISPMX4HdF827DwvuqpGryfnZfSWK8JWA4rBO95buvaSRwz+SJK1ReJ6XYdYTaZUmW8T5BRKeIc5rd4AFvA5qT7xoaSchw+SqCqO4s0lKVoE7XxLd8NDj3Rw1KF7jB+I+i7fU97ULoiT1sF0CJjdED1XZBUjkk9xvcGlx0hdikpXuYMea4rWC2XBBEqZoVjGS5FHKGWd7zSaGgPt3C2YeA/VDMVShofoe6euh8x8lcMdhmucWukQ2BEZxMX/shdemKrDTA3u6IMEGQMo6j4lYSk1OkjWK2tgTC3HNvyKkhk2QunVNN3w/siWGqXldOKalsc+WLTs8qYUud3fE06ZwptLG1af8AnA9Y66r17d17XDVSalVrrsILm5j5rHLpeRxyLb3/ANKxzmoqUH/Y7o7UY/MEfH5I9srGU23n4KuYjZkd+n4XXj78x1C4puhEvp0fdGkfqMl4s0N3aG0MBP3xUGo8vBLj3nZxo38oPzOqreExCsWAbvNnILXp/p2KLt7sw6j6jlkqWwDxmBBceA+woGIr1nvbSquJbTlrBkBOvM2F1YcUJqANHdaZ6pvtLs/KswWtMaLtlhT3rg44ZpRWm9mV3FbMcTDfELxxV52TiWDDUmd5tYVCXNuLQYMixvHqoHuhUptrMz3b/wCpuaexRlrXjOBPVS+mi5qfouPVTjBwXksdAAkE6/MLjFNhxaZg5fVQ9hYvfBGoBhEqp3xbON4eef6qOswdyFrlE9Jm7eSnwwFXsSJnNOYV5LmASJi/TRRqzu8RwM2P9l3RxgY+YNmiB1E+ea8I9stOzHGKk/mGfmuME/8AfvPBp+XBA/8AjTmtO7xnKU5sqlUxDnd8NtLiToeQzQlbEO9oXS5smOnX+y1bC+ALKMRsjvAGsXEREtP/AOlrGF8IVKLXIm7PMV4CsGrvcH9/8Mjrfit6xPhKwvapG87qVVXuCk0qO6dYBRq+NHeBndi/XTrmobq5iM162nIvYeJ36fqqW7ol7I7wxa0d0knpEJ+hTGZOWnFNYeqJswRzuUQpQR3mgcxZdsU6OZs4e+bxyUatUsu8U7dJBQ3eLzZX4EO5pYahLvNTKeAeAO6b+vpoiGC2bHedeMg2856+UKXJFUwViMKS492ZJgdNFGpU206pDQZIy63gnQj9Ai1Zrnt71ovAkm1tTbNRaQa3LP8Ay8ebjcwueWS3S3f2/Pz2aqFbsoXaXCmnWeIiTvR/q0UPBVdFaO3GHJDKkf5TAjmP1VUpCIPFJXDIrHtKJY8M73jI1bkolSmQLAmCSIN2n6JnCVy0gjTNFcQwPbvt8125IuUbjyv5Rwp9uVPj/ZL2RiY7h1u3qc2TwOnOFKxGHY6J7u9k7IEjMHg4ahAqhtbqiVDHktLyA5thWYfQVR1yMZG+qnoup1Lty5XH59hdRhp6onlbAPZkZC6wm0n07HI5qSzeA3qDt9urHHvDpxTlHFUavdeNx2RH9jku6kc2/ncmsrEt3wJlR/8AjpYYe3eYbOB4J3DYMs/hvDm6tKbwuB9657Xiwkk8AjJPRHUyYx1OkS9nPFF1jvYatkfyO58wpu0KBY0t0zCrlRtTCW8dCplOX9irhhK7MRhwR+EQVcXexE1TsEdnK0ViNN0lGv2sNLeLT3hwD5j5E+aDbJwxZi3NNu4Y6GFxs6r739pfoXgDoJA+AQvQ2r3HtsRTqOAyN230N/vohlTGDe8gL8gApfaL+FTqRJaSw9Dds+h9VXa1cbzhoCvn+px9vK0e50+TXjTDQxscIRnsfigaxHFht6aKktrEkBok5QLn0Vq7HYGs2uHuYWs3XC5vfLu5rGOzNGXYYdpeLa8Sr9hvCFSsIzvBXXD+ELRkoWK8JWA7Zq948yVvuK8JXzptqp+8I5n5pWM4pgkgJ5uIG89psLNHKF5sxsuChYhhNeq0GwcDPIgK8fJM+Aoym4OiPRF6dI7t7DWVXaLvyvmNBIRzAO95TMnzJXZGX3OeSBO1a28+Blku6R900VNWkEJx2HBfIy4lDttYweAearwCLVhNrscO5cm+QaAc+pKkVzDCQQGx3WiJAN7wqrsFqsuItTjipjDgbkA6tXO8JzZ7LKO4d5EMGyJWqW5JG21hBUouafvms4fTIlp0t5haq5kghUDb2F3Ks/mz6j7C5+oj5NMT8A+g/X1RHB4rcPFpzCEUHXU6lw9FvjlaszyxRI2wS0As8Lrz+ib2XiSwyDprcEHMEahJrogG7JuOS9xOBLO829PQ6jkVjmxN3OPPIQktKgw1SoSPeUTA1bq08OnArytV3v4jZI1Fj6hDtk7UNCqHZj8QORB0KvDBSrML6TQWOJlliWkROWlxBUy66Xb/AE7/AMErpflzt/JURiKjbsJdH4cnRy0cp+zu0RBcx34xuumxCax+DAfDSWOsQDA+PX9EzUxLKhiu2XC3vG2cIsL69CssWXLm+L/f7Fzxwx/JBTE40NrVcPV/h1CCxxyEtBEHpAXXZ7Efs76jXOAZqSbclPxlEYhjdyHANANhJIAE3ysAhVLY9asDRI3GzclvePC506L1cbytXJb+N7OGXb4T/cPu2xTcx9UCHU2PDDq4EcOqD9lq27Tcw5FwPoIQDCYc0w5gO9cgnkDkPREsO52TbK1KT3FKEVsizPayux1Fx3RUEB35XTZ3kVNwXYfDsd+93nvcc3OhhJ0EfI3VUptqOcGSQSVr2yqRqs3TBLQA6emoXF10HJKZ09JNJuHsEUthUmeBjWc2gD14rpuDLTJMAfiAt5jT5Kw09mhj2tLi5pBMZxEZON4vkUSp0mtBIaBHmvLaR6IGwGAcYPxyVnw/hCGYKoBTYXEABjSSbAWEonh/CFViPMV4Svm3bZ/fHz+a+lKzZaQsm2j7LK9R+8K1MCfyu+qAKjsjxN5oe8b1bEni4geUj9Fo+E9mtdjmn3rDH+V31Q/HeynFvcd3E02MLiYDXyZ4meaqLoTVmc18YQ4MYDqC6DAtlKk7ExFRrjO8RpYwArzT9keKH/Us/pd9U9/ysxYs3EsH8rvqtVP5XZDjtVFQ2ntYMBA8XDggWHaXGTmVobvY/iSZdiKZ/ld9VKpeyeuP8an/AEu+q0eVPlkaGiv7Go3CJbSqZ8reis+B7AVaf+I0+RXlbsDWdP7xl+R+q1WaCXJDhL0Z83xIrh2wFYafs1rg/wAVn9LvqprewVYf4jfQ/VCzQ9hokVIFVntVhu5vDNpnyNlqX/oKtP8AEb6FRsf7Nq1Rrmmoy4I8J181M8kJKrKjCSZg2TiplF33+q0b/kjiZn9ppf0P+qdZ7FsSP+opf0P+qjFliluy8kG+DOyPj8U9hMSWWN2nMLRR7HMREGvT5d11j6pD2O4nWvT/AKHfVb9+Hs5+zL0UDFbNa4GpTBcSPDPyTGxdp1KD5bIGrTMEagj9FpmE9k2KpmRiKccN131Tu0PZFUqifesa/wDM1rviJusJrFLdOmXHuL4tWgK3azMRG+xhdoY6TA0XG1MNRqUg5rIMW4wLIrs/2S4umf8A5FIjhuPH6org/ZtXaIfVY65ya7KSQM+a4KlCVwZ00mqZnmE38JUa65ZIlp4f7K14nFVGsFXDg1WESGg36Irtf2Z4ir4a1NvVrvqiPZrsJWw1MsfUa/MtgEAHSxPRehi6+STU1+1HHk6S2mn/AJMJw9Ul7iZa4uJIGhJuIKIUpnxu+C0Xavshr1KpqMrU2l13AsdBPEQbLil7IsUP8el/S/6qsfUR/qLyYpPgF9m60vZvmS05q3dne0QbtJ2GJG6+nA/7g70f0yo2D9m2KpkltalvRAJa+AeMaqDS9k+MbVFX9qZ7wO3t7dfO9xzVZ+ojKGlMjB08oz1Mue0+1WGp1B398hrmxT73eJbacp7p1Q/tt2lqYc0qVKJqtcSSCSBYAAcbnioGD9mdVm6TWBhwMBsDP4o32k7K18RVa5lRrGtZuwQZmTJkaXyXm0d1gTZ2Ne7Z+KfVe6XfuwXyYndbAbp4lpuF8AVLHY6p+yfs5cJLw4uuBYg9dArtRZDQOCaEdpJJJgJJJJACSSSQAkkkkAJJJJACSSSQAkkkkAJJJJACSSSQAkkkkAJJJJACSSSQAkkkkAJJJJACSSSQAkkkkAf/2Q=="></div><div style="text-align: center;"><b><font size="6" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="3"><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff">ویژگی های زیستی، حسی و حرکتی</font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000">شکل ظاهری:</font></div><div style="text-align: justify;">اغلب دانش آموزان کم توان ذهنی (بیش از 90 درصد) از نظر نمای ظاهری تفاوت محسوسی با دیگر همسالان خود ندارند و تشخیص و تمییز آنها با یک نگاه سطحی امکان پذیر نیست.</div><div style="text-align: justify;">حدود 10 درصد از کم توانان ذهنی دارای علائم بالینی هستند مثل سندرم داون، ماکروسفال ها، میکروسفال ها، کودکان مبتلا به کریتینیسم ، هیدروسفالی، فنیل کتونوریا</div></font></b></div> text/html 2017-05-28T11:30:00+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک یک دقیقه سکوت! http://moshaver122.mihanblog.com/post/264 <font face="Times New Roman" size="3"> </font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL">&nbsp;</p><span style="color: black; line-height: 115%; font-family: &quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 8.5pt;" lang="FA"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL">&nbsp;</p><font face="Times New Roman" size="3"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="color: rgb(0, 112, 192); line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 22pt;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="7">یک دقیقه سکوت!</font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="color: rgb(0, 112, 192); line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 22pt;" lang="FA"><font color="#ff0000" size="7"><br></font></span></b></p></font><font face="Times New Roman" size="3"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" align="center"><b><span style="color: rgb(0, 112, 192); line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 22pt;" lang="FA"><font size="7"></font></span></b><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQgdILI5n4pvgwaURq88SPPiZ0Cd7HIabHMA6GJo992KSnBBaon" alt="Image result for ‫هیس‬‎" style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 8.5pt;">&nbsp;</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" align="center"><br></p></font><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL" align="center"><font face="Times New Roman" size="3"> </font>&nbsp;</p></span><font size="4"><font face="Times New Roman"><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA">به احترام</span><font face="Adobe Arabic, serif"><span style="color: rgb(0, 32, 96); font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif; line-height: 115%;" lang="FA"></span></font><strong><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"> </span></strong><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><font color="#3333ff">امیدهایی که به نا امیدی مبدل شدند.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><font face="Adobe Arabic, serif"><span style="font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif; line-height: 115%;" dir="LTR"></span></font><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"><font color="#3333ff"><br></font> </span><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA">به&nbsp;احترام</span><strong><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"> </span></strong><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"></span><font color="#ff0000"><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><font color="#3333ff">قلبی</font><font color="#3333ff"> که زیر پای کسانی که دوستشان داشت له شد</font></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font color="#3333ff">.</font></span></font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"></span><span style="line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"><font color="#3333ff"><br></font> </span><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA">به&nbsp;احترام</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"></span><strong><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"> </span></strong><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><font color="#3333ff">چشمانی که همیشه بارانی ماندند</font></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font color="#3333ff">.</font></span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"><br> </span><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA">به احترام</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;<font color="#3333ff">صداقت ،که این روز ها وجودی فراموش شده است</font></span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"><font color="#3333ff">.</font></span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"></span><b><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"></span></b><b><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"><br> </span></b><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><font face="Times New Roman"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><font face="Times New Roman">به</font></span><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><b> ا</b>حترام</span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"></span><strong><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;</span></strong><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><font color="#3333ff">سینه های تنگی که از غربت ،در حال ویرانی اند</font></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font color="#3333ff">.</font></span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"><br> </span><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA">به احترام</span><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"></span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA">&nbsp;<font color="#3333ff">تمام لحظه های از دست رفته ی عمر.</font></span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"></span><b><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"><br> </span></b><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA">به احترام</span><strong><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"> </span></strong><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><font color="#3333ff">تمام کسانی که زندگانی را وداع گفتند</font></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><font color="#3333ff">.</font></span><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"></span><b><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR"><br> </span></b><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA">به احترام</span><strong><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"> </span></strong><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><font color="#3333ff">احساسهایی که هرگز بیان نشدند.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA">به احترام</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"> <font color="#3333ff">شب هایی که با اندوه سپری شدند</font></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;"><span dir="LTR"></span><font color="#3333ff">.</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA">به احترام</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"> <font color="#3333ff">کسی که زندگیش را وقف کمک کردن به انسان های</font></span><span dir="LTR"></span><span style="color: rgb(0, 112, 192); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="LTR" lang="FA"><span dir="LTR"></span><font color="#3333ff"> </font></span><span style="color: rgb(0, 112, 192); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><font color="#3333ff">دردمند می کند</font></span></p></font><span style="color: rgb(0, 32, 96); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" lang="FA"><o:p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style="color: red; line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="RTL" lang="FA">به احترام</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="RTL" lang="FA"> <font color="#3333ff">حرف های نگفته!</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 112, 192); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="RTL" lang="FA"><font color="#3333ff"><font color="#ff0000">به احترام</font> عالمان و معلمان!</font></span></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="RTL"><span style="color: rgb(0, 112, 192); line-height: 115%; font-family: &quot;Adobe Arabic&quot;, serif;" dir="RTL" lang="FA"><font color="#3333ff"><font color="#ff0000">به احترام </font>پدران و&nbsp;مادران رنجدیده!</font></span></p></o:p></span></font> text/html 2017-05-01T13:20:00+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک معلم عزیز http://moshaver122.mihanblog.com/post/509 <p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6">معلم عزیز<o:p></o:p></font></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><font size="6"><br></font></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTY91LNWU7018NhTgcsgOpfgXgVm4CNwHO0Hg3AY94ggABDqsdlwg" alt="Image result for ‫معلم‬‎"></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><br></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: IranNastaliq, serif; font-size: xx-large;">معلم عزیز</span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><br></p><p align="center" class="MsoNormal" style="text-align: center;" dir="RTL"><br></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: blue; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6">درود خدا بر تو که با عزمی راسخ و همتی بلند<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: blue; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: blue; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: blue; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6">برای سرافرازی و سربلندی کشورت گام بر می داری<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: blue; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6">&nbsp;و دانشمندان و نوابغ با تکیه بر آموزه های توست<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="6">&nbsp;که به بالاترین درجات علمی دست می یابند<o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: red; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="5"><br></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: blue; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="5"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="color: blue; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font size="5">&nbsp;و برای میهن خویش عزت و افتخار می آفرینند.</font></span><span style="color: blue; line-height: 115%; font-family: &quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 20pt;" dir="LTR"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-03-25T13:30:00+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک چهار میثاق http://moshaver122.mihanblog.com/post/477 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;color:red"><span dir="RTL"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;چهار میثاق با خود </span></b><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;color:red"><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;color:red">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font color="#009900"><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 20pt; line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><span dir="RTL"></span>1-با کلام خود گناه نکنیم<o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 20.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:red"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#0066FF">2-هیچ چیز</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif; color: rgb(0, 102, 255);"><font size="4">(حرف خوب یا بد)</font></span><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#0066FF"> را به خود نگیریم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#0066FF"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq, serif;"><font color="#ff0000"><span style="font-size: 20pt;">3-تصورات باطل</span><font size="4">(خیالپردازی منفی) </font><span style="font-size: 20pt;">نکنیم</span></font><font color="#ff3399" style="font-size: 20pt;"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#FF3399"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#00CC00">4-همیشه بیشترین تلاشمان را بکنیم<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;color:#00CC00"><br></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;; mso-ascii-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:red"><b>دون میگوئل روییز</b></span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;IranNastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; color:#00CC00"><o:p></o:p></span></p> text/html 2017-03-03T06:10:00+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک مهارتهای اجتماعی-عاطفی" کودکان ناتوان در یادگیری" http://moshaver122.mihanblog.com/post/607 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font size="5"><b><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Mehr&quot;; color: red;">مهارتهای اجتماعی و عاطفی کودکان LD</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><font size="3" color="#3333ff"><b>(کودکان دارای مشکلات ویژه یادگیری)</b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSUZcUIPNMgXQSg1IZMwXdpxV7cqm1I6_9H_HriakdXYlJX6_i2uA" alt="Image result for learning"></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;"><font size="3"><b>ناتوانی های یادگیری ممکن است &nbsp;برای کودکان بسیار ناامیدکننده &nbsp;باشد. تصور کنید که کودک با مشکلی روبروست که تمام دوستان او به سهولت از کنار آن می گذرند.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;">کودک </span><span dir="LTR">LD</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;">در کلاس درس نگران است و احساس شرم می کند و تلاش می کند تا بتواند توانایی خود را نشان دهد . این موضوع برای &nbsp;کودکان تیز هوش&nbsp; </span><span dir="LTR">LD</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;">بسیار غیر عادی و ناامیدکننده تر است.<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;">کودکان و نوجوانان با ناتوانی های یادگیری ممکن است در ابراز احساسات خود با مشکل مواجه شوند.آنان تا حدودی در نشانه های غیر کلامی از دیگران ضعیف ترند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;">که این موضوع می تواند &nbsp;به ایجاد &nbsp;مشکل در درس خواندن و یا &nbsp;با همسالان آنها منجر شود. <o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;">شما &nbsp;به عنوان یک پدر و مادر، می توانید در این زمینه تاثیر بسیار زیادی داشته باشید. مهارت های اجتماعی و عاطفی از &nbsp;شاخص ترین معیارهای &nbsp;موفقیت برای همه کودکان وخصوصا بچه ها ی </span><span dir="LTR">ld</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> می باشد . <o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;"><font size="3"><b>مهارت های تحصیلی مهمتر از هر چیز دیگری است.، که موجب موفقیت وشادی آنها بصورت&nbsp; دائمی است.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;"><font size="3"><b>ناتوانی های یادگیری، و چالش های همراه آن، می تواند منجر &nbsp;به کاهش عزت نفس ، انزوا، و مشکلات رفتاری شود، اما شما لازم نیست کار خاصی بکنید و می توانید با حمایت قوی کودکان با ناتوانی های یادگیری ،به آنان کمک کنید.تا بتوانند توانمندیهای خود را بیان کنند و نا امیدی را از خود دور سازند، ومشکلات را به چالش بکشند(بر مشکلات غلبه کنند). شما می توانید با ایجاد زمینه های &nbsp;لازم برای رشد کودک نه تنها در موفقیتهای تحصیلی بلکه در ایجاد عادات&nbsp; و احساسات خوب به او کمک کنید. وزمینه &nbsp;را برای رسیدن به &nbsp;موفقیت در همه مراحل زندگی وی &nbsp;فراهم کنید.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Mehr&quot;;color:red"><b><font size="5">راههای کمک به یک کودک با ناتوانی های یادگیری</font><font size="3"><o:p></o:p></font></b></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><font size="3"><b><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;">همه کودکان هر دوحالت نشاط و خستگی را دارند. اما ممکن است چنین بنظر برسد که کودک</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp; </span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;ld </span><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;">شما مشکل خاصی دارد. شما ممکن است برخی از نا امیدی ها را در کودک خود مشاهده و تجربه کرده باشید. و آن را زمانی می توانید مشاهده کنید که کودک ، بدون نیاز به راهنمایی شما بخواهد یک کار دشواری را انجام دهد .<o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;"><font size="3"><b>پس از اینکه به وجود مشکلات ویژه یادگیری فرزند خود پی بردید، خواهید توانست&nbsp; علائم مشکلات خانه و مدرسه را بشناسید. مطمئنا شما&nbsp; می توانید با پدر و مادر سایر کودکانی که مشکلات مشابه با کودکتان را دارند در ارتباط باشید واز دانش و حمایت عاطفی آنان بهره مند شوید. &nbsp;<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;"><font size="3"><b>اگرمی خواهید به مهارت های اجتماعی و عاطفی &nbsp;قوی دست یابید که بتواند در از بین بردن استرس بشما کمک کند ،شما می توانید به&nbsp; خودتان ودیگران کمک کنید، که &nbsp;احساس خوبی داشته باشند.</b></font><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Mehr&quot;;"><font size="3" color="#ff0000"><b>مترجم:مرضیه لک</b></font></span></p> text/html 2017-01-21T16:50:00+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک 6 نکته در مورد دانش آموزان دیر آموز http://moshaver122.mihanblog.com/post/606 <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Jadid&quot;;" lang="FA"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5"><b><font color="#3333ff">6 </font><font color="#ff0000">نکته که </font><font color="#3333ff">معلم </font><font color="#ff0000">باید در مورد</font><font color="#3333ff"> دانش آموز دیر آموز</font><font color="#ff0000"> بداند:</font></b></font><span style="color: red; font-size: 14pt;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Jadid&quot;; color: red;" lang="FA"><font size="5"><b><br></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Jadid&quot;; color:red;mso-no-proof:yes"><v:shapetype id="_x0000_t75" coordsize="21600,21600" o:spt="75" o:preferrelative="t" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" filled="f" stroked="f"> <v:stroke joinstyle="miter"> <v:formulas> <v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"> <v:f eqn="sum @0 1 0"> <v:f eqn="sum 0 0 @1"> <v:f eqn="prod @2 1 2"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @0 0 1"> <v:f eqn="prod @6 1 2"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"> <v:f eqn="sum @8 21600 0"> <v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"> <v:f eqn="sum @10 21600 0"> </v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:f></v:formulas> <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> <o:lock v:ext="edit" aspectratio="t"> </o:lock></v:path></v:stroke></v:shapetype><v:shape id="Picture_x0020_1" o:spid="_x0000_i1025" type="#_x0000_t75" style="width:255.75pt;height:186pt;visibility:visible" o:gfxdata="UEsDBBQABgAIAAAAIQDI4TOSFQEAAFICAAATAAAAW0NvbnRlbnRfVHlwZXNdLnhtbKSSTW7DIBCF 95V6B8S2snG6qKrKdhb9WbZdpAeYwtimxYCApMntO3ZsqY2sbLJBwPDe+xgo1/vesB2GqJ2t+Cov OEMrndK2rfjH5iW75ywmsAqMs1jxA0a+rq+vys3BY2SktrHiXUr+QYgoO+wh5s6jpUrjQg+JlqEV HuQ3tChui+JOSGcT2pSlwYPX5RM2sDWJPe9p+0jy5bHl7PF4cMiquO4Hg7EgFjUBTTzRgPdGS0h0 O7Gz6oQsm6hyUo5nYqd9vCF0vpwwVP5D/Q2YdG/UzqAVsncI6RV6QhfSaP/pICihAvxQc+M8WeXn TReoXdNoicrJbU9dzCfHGft8fKIXQjGOlyePNnOuGH9E/QsAAP//AwBQSwMEFAAGAAgAAAAhAK0w P/HBAAAAMgEAAAsAAABfcmVscy8ucmVsc4SPzQrCMBCE74LvEPZu03oQkaa9iOBV9AHWZNsG2yRk 49/bm4ugIHibZdhvZur2MY3iRpGtdwqqogRBTntjXa/gdNwt1iA4oTM4ekcKnsTQNvNZfaARU37i wQYWmeJYwZBS2EjJeqAJufCBXHY6HydM+Yy9DKgv2JNcluVKxk8GNF9MsTcK4t5UII7PkJP/s33X WU1br68TufQjQpqI97wsIzH2lBTo0Yazx2jeFr9FVeTmIJtafi1tXgAAAP//AwBQSwMEFAAGAAgA AAAhAP8nrN8BAwAAaAYAAB8AAABjbGlwYm9hcmQvZHJhd2luZ3MvZHJhd2luZzEueG1spFRNT+Mw EL2vtP/Byj2kaUtaIgoHWBDSsov40F56cWwnMTh2NHbS8u93nLiloJWQllZq7bH9/ObN85yebxtF egFWGr2K0qNJRIRmhktdraKnx6t4GRHrqOZUGS1W0auw0fnZ92+nNK+AtrVkBBG0zekqqp1r8ySx rBYNtUemFRrXSgMNdTiFKuFAN4jcqGQ6mWRJQ6WOzt6gLqmjpAP5H1DKsBfBL6juqUVIxfLDSOCo 2NeRaa77a2gf2jvwzNmv/g6I5KsIldO0QYmiJCyEbThNPpyq3gC2JTR+vylLsh1QXv3vgCG2jjAM ztJ0ni2OI8JwbTpNT2bT43BL/fsf51j945OTSGi8GAcHZFrJPBfd30n2Mb90lx+uuQ4EwQAXlsEq usjXTxY9tBYFT5frS2FfnGnXWexqrLaNBRrsNXaCojMgtrXpFI9ftNnEtDCdi63CoRIUNIKkk8k0 nR49t9VeyIHNTsY9tULJ9koq5Rn7cSgy8vnciKi2ZOLSsK4R2o1uBKGow2dga9naiEAumkJgYeGG Y6oMX4HD6rYgtRuZWWD3grmhVNaBcKz2XErkFOKo7n4Bx4eMLRqIFJtbwxGUds4MD+ErbtjXlOYt WHctTEP8ADMwneae0nAH7X9a54lWPDiW8ueIlI3CN9xTRdIsyxY+RUQMm3G0w/Qnlfa/2nj5x31j RJQl3hLgsbICHmq+IYXq4J6ilIsM3z3aRnpWsyWW2k+wYovlxH8iQlWFfcgp1N+4P9LVDzVtUaHJ QN1CVVwoIMgSQ+MRz4SqtqZjdD7gjKTC9iGRPZth9o6oZUKLGfdADF8w0CCbAVeb0OWuwOzKrmRV u3tZEZDYIxnGgVqHRg+5jCojfYJ+8swJts7hH0S/iuYoAX6CvjuwgdUBEdvO+EDjFl0H0ufbKn8N G4Qo8EmpR7IJKuIdNXbvdD7zGoaio523gt9oK4JfPVXTAQroU32n5Unmv4HT4T4svKcy0ht6nreC bxPJhx47bAlq+UZ+OD/7CwAA//8DAFBLAwQUAAYACAAAACEAlK0N39QAAACsAQAAKgAAAGNsaXBi b2FyZC9kcmF3aW5ncy9fcmVscy9kcmF3aW5nMS54bWwucmVsc6yQv2oDMQyH90LfwWivdZchlBJf lhLIGpIHELbO5/T8B9sJzdvXbZYeBLp0EUhCnz5+m+2nn8WVc3ExKOhlB4KDjsYFq+B03L28giiV gqE5BlZw4wLb4flpc+CZajsqk0tFNEooCqZa0xti0RN7KjImDm0zxuyptjZbTKQ/yDKuum6N+TcD hgVT7I2CvDcrEMdbap//ZsdxdJrfo754DvXBC6zNixuQsuWqQMr75F572VwBH2v0/6nhfItgoeHZ OMKfeS/Pie23By4yHr4AAAD//wMAUEsDBBQABgAIAAAAIQDhUTcfzwYAAOYbAAAaAAAAY2xpcGJv YXJkL3RoZW1lL3RoZW1lMS54bWzsWc1v3EQUvyPxP4x8b7PfzUbdVNnNbgNt2ijZFvU4a8/a04w9 1sxs0r2h9oiEhCiIA5W4cUBApVbiUv6aQBEUqf8Cb2ZsryfrkLSNoILmkLWff/O+35uvy1fuxQwd ECEpT3pe/WLNQyTxeUCTsOfdGo8urHpIKpwEmPGE9Lw5kd6V9fffu4zXfEbTCcciGEckJggYJXIN 97xIqXRtZUX6QMbyIk9JAt+mXMRYwasIVwKBD0FAzFYatVpnJcY08daBo9KMhgz+JUpqgs/EnmZD UIJjkH5zOqU+Mdhgv64Rci4HTKADzHoe8Az44ZjcUx5iWCr40PNq5s9bWb+8gteyQUydMLY0bmT+ snHZgGC/YWSKcFIIrY9a3UubBX8DYGoZNxwOB8N6wc8AsO+DpVaXMs/WaLXez3mWQPZxmfeg1q61 XHyJf3NJ526/3293M10sUwOyj60l/Gqt09poOHgDsvj2Er7V3xgMOg7egCy+s4QfXep2Wi7egCJG k/0ltA7oaJRxLyBTzrYq4asAX61l8AUKsqHILi1iyhN1Uq7F+C4XIwBoIMOKJkjNUzLFPuTkAMcT QbEWgNcILn2xJF8ukbQsJH1BU9XzPkxx4pUgL599//LZE3R0/+nR/Z+OHjw4uv+jZeSM2sJJWB71 4tvP/nz0MfrjyTcvHn5RjZdl/K8/fPLLz59XA6F8FuY9//Lxb08fP//q09+/e1gB3xB4UoaPaUwk ukEO0S6PwTDjFVdzMhGvNmIcYVoesZGEEidYS6ngP1SRg74xxyyLjqNHn7gevC2gfVQBr87uOgrv RWKmaIXka1HsALc5Z30uKr1wTcsquXk8S8Jq4WJWxu1ifFAle4ATJ77DWQp9M09Lx/BBRBw1dxhO FA5JQhTS3/g+IRXW3aHU8es29QWXfKrQHYr6mFa6ZEwnTjYtBm3RGOIyr7IZ4u34Zvs26nNWZfUm OXCRUBWYVSg/Jsxx41U8UziuYjnGMSs7/DpWUZWSe3Phl3FDqSDSIWEcDQMiZdWYmwLsLQX9GoaO VRn2bTaPXaRQdL+K53XMeRm5yfcHEY7TKuweTaIy9gO5DymK0Q5XVfBt7laIfoc44OTEcN+mxAn3 6d3gFg0dlRYJor/MhI4ltGqnA8c0+bt2zCj0Y5sD59eOoQE+//pRRWa9rY14A+akqkrYOtZ+T8Id b7oDLgL69vfcTTxLdgik+fLE867lvmu53n++5Z5Uz2dttIveCm1XrxvsotgskeMTV8hTytiemjNy XZpFsoR5IhgBUY8zO0FS7JjSCB6zvu7gQoHNGCS4+oiqaC/CKSyw655mEsqMdShRyiVs7Ay5krfG wyJd2W1hW28YbD+QWG3zwJKbmpzvCwo2ZrYJzeYzF9TUDM4qrHkpYwpmv46wulbqzNLqRjXT6hxp hckQw2XTgFh4ExYgCJYt4OUO7MW1aNiYYEYC7Xc79+ZhMVE4zxDJCAcki5G2ezlGdROkPFfMSQDk TkWM9CbvFK+VpHU12zeQdpYglcW1ThCXR+9NopRn8CJKum6PlSNLysXJEnTY87rtRttDPk573hT2 tPAYpxB1qdd8mIVwGuQrYdP+1GI2Vb6IZjc3zC2COhxTWL8vGez0gVRItYllZFPDfMpSgCVaktW/ 0Qa3npcBNtNfQ4vmKiTDv6YF+NENLZlOia/KwS5RtO/sa9ZK+UwRsRcFh2jCZmIXQ/h1qoI9AZVw NGE6gn6BczTtbfPJbc5Z0ZVPrwzO0jFLI5y1W12ieSVbuKnjQgfzVlIPbKvU3Rj36qaYkj8nU8pp /D8zRc8ncFLQDHQEfDiUFRjpeu15XKiIQxdKI+qPBCwcTO+AbIGzWPgMSQUnyOZXkAP9a2vO8jBl DRs+tUtDJCjMRyoShOxAWzLZdwqzejZ3WZYsY2QyqqSuTK3aE3JA2Fj3wI6e2z0UQaqbbpK1AYM7 nn/ue1ZBk1Avcsr15vSQYu61NfBPr3xsMYNRbh82C5rc/4WKFbOqHW+G53Nv2RD9YbHMauVVAcJK U0E3K/vXVOEVp1rbsZYsbrRz5SCKyxYDsVgQpXDeg/Q/mP+o8Jm9bdAT6pjvQm9FcNGgmUHaQFZf sAsPpBukJU5g4WSJNpk0K+vabOmkvZZP1ue80i3kHnO21uws8X5FZxeLM1ecU4vn6ezMw46vLe1E V0Nkj5cokKb5RsYEpurWaRunaBLWex7c/ECg78ET3B15QGtoWkPT4AkuhGCxZG9xel72kFPgu6UU mGZOaeaYVk5p5ZR2ToHFWXZfklM60Kn0FQdcsekfD+W3GbCCy24/8qbqXM2t/wUAAP//AwBQSwME CgAAAAAAAAAhAGsvePYGTQAABk0AABsAAABjbGlwYm9hcmQvbWVkaWEvaW1hZ2UxLmpwZWf/2P/g ABBKRklGAAEBAAABAAEAAP/+ADtDUkVBVE9SOiBnZC1qcGVnIHYxLjAgKHVzaW5nIElKRyBKUEVH IHY2MiksIHF1YWxpdHkgPSA4NQr/2wBDAAUDBAQEAwUEBAQFBQUGBwwIBwcHBw8LCwkMEQ8SEhEP ERETFhwXExQaFRERGCEYGh0dHx8fExciJCIeJBweHx7/2wBDAQUFBQcGBw4ICA4eFBEUHh4eHh4e Hh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh7/wAARCAEEAhkDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD4yop2 2l2H0oHYZRT9tAUmi4WGUtO2HHWnCM0rhZkYrofD3grxPr9sbnSdGurqFeDIifLWNDFukVfUgGv0 k+C2gWOn/DnRbe3tkVfsqMcL1JGSahybdkNJdT4HHwv8bkgHQrgH3FSL8KfHTDjQ5/yr9KDotjLx LbRt9VBqtN4V0lhkQbT6qSv8qevUrli+p+cH/CqvHKjcdDnwPamH4X+NR/zB5j9K+qvjB4vbw14l m0PSrWN3gC+Y9x8wO5c4AGOxFcHD8R9XhZjHYaXGzfeKwsM/k1efUzOhCTi27o9enkWIqQU1az13 PER8MPGn/QIm/I0rfC7xovLaRMPqD/hXt5+IurSSK72enkr935ZOP/H6S9+IerXabJorfb6IZF/k 1ZSzigtm/uNP9X8R3X3/APAPDz8MvGK4zpUv5H/Con+HPi5BzpUv5H/CvbE8Y36SB0BQjpiZ/wCr Veg+IOrxtuO2Tjo+SKzWd0eqf4D/ANXcR0kv6+R853vhLxDaE+dpdwMdcLmsm4tLmBsTQSxkf3lI r6mk+IF3KpEmm2Lk9ypz/Oqt14ssbtSl34X0efPdocH8xWizrD939xL4dxS2a+8+Xsc80hBx1r3/ AFS08HaiSZfB9lEx6tBM6H+dcV4v8H6OLCW50WC4tpYlLmN5vMVgOoHAINa083w05KN9/IyqZFi4 Rcmlp5nmooqTZSbCe1elc8cZmin7KUoe350XHZkdJTyh69aNhouKwyinhMHrik20XCw2ilC8Zowa YCUUuMd6MUCEopSOKSgANFGOKOaACiig0AHNFFFAD0/GrMQ4571WXtVqHGR61nM1iWoRz3q1GMHp VaIYA+tWk4Nc0tWarQmXOetOUHHWkT1zThjHtUFi4z6mjj3pAaQnn8KQDwaUYqPd3FG73oC5OMEj NNIpoYHvinFge9AXGkcHJIpGBp/emnHpmiwyMrTWWpCtMYcUwImx2qNqmYd6jP8AOgVho6irCuAK gII60DOfagmxNnPagD2pqkkVJ0HSixQgA700tj8KazY61GWpWC5ITznPNGcnBqLPNA56ZqrE3Jt2 COad5nvUOKPwpAZvkg4GDSiHmr3l98Gl8rHatudkcqKPkD8aUQDPSrvlfn70vlccUudhylLyPbHF OEAHAFXRHTxEM4xilzsOUrWduDcxDHVh/Ov0x+GkZj8F6OmSALSL/wBBFfm/p8RN7DgDmRf51+iu n6j/AGL8ObW8UAvFZR7Qem7aAKqFTlbb6ImUG7JHbRhTnke9SFQENZvh2+Oo6LaXkiANNErNjpnv WgsySx+ZEwkHIypGBXUpKUboycXF2Z8Y/Hd/M+K2uH+7Mq/lGorg3WY5xCCOx3f/AFq7f41Bv+Fp +IMkH/SjjB9hXMxFRGMsvT/nrivj/Zqriaifd/mff16s6OGpuHZfkY7PdJnNoSPZ/wD61RG8mXk2 b/TfXRxBWUnK/Tzv/rVFe2MaopmUpuGRtlBJrSpQowV5I5KOIxFV8sWYI1Fw2DaP/wB9inrqLEcW r8n+8KuiCCNj5SHnqWbJpSyKQGKD0BIrhcqN9EehGGIS1kVRfOTj7K3/AH0KnS4dv+XdvzFPKq2C Qw/3TikZmjk4JKN0O7mnGNKbsiZyxFNXb0HJIzSBTAwB756cU6UfKe+Qat2JUwTFicqmR82faqcp IU/TNY1YKErI3w1WVSm3I8fNvycDGKTyMVpGLnmgQ9OTX2fMfn3KZotxxke9H2cHHOK0/J45FIYO KrmZPKZrW4z05pBbgDGK0zD3xSGInijmfcfKZTW3p29aT7P065rWMPXIpvk4o52LlMo24weDTTb5 HWtXye+MmkMAx05p87FymSYOMYpphrW8jtjBpDb8ZxTVQOQy/J7YpvlcdDWp5GB0NMMB7CjnHymb 5fHNJ5fatLyMDGDSG39e9P2gnEzfLPpSbOa0fs/TjrSfZz0xT9oLkM8pQIyTWg1v7fpTRbk9qftE Lk1KyRknGCKsxx9M81KkB6gVOkX4VlKpc0UbDY04wBxVhFxg4H1oCcdKlRDkkjtWLdzRIVRTl60B eoFPC8Uh2IyOOOaY30qcrxTCpwTSBorFee9IV9qnKUwrV3uTYhIx0pASOvFS7famMvPWmIVJDmpl equ0g05SR3odikWweOtI31+tRK/vQX44qLDuKSKbnFRs1Jk560JCbHnBIpQoqPd3zTw1OwuYmjA9 KkZflzUMZyasMRs4ppDKjjk1GRUsnWojxSBiACpokB5qECrMPTFUiWNdfbim7R71ZWMsRgU/7MfQ 1LTbGQeWaAnOKnC/5NAWkVYhCfpTxHUoT8asQw5NF7DsVlgyeKmW0z2NaEFvnGatrb/L0pJhymfp dp/p9up7yr/OvtrxhBdv8O9Ns7R2EkqwqB1LYXOP0r5A0q13alarj/lqv86+440EUfhtXxtDqOfX yzim4cya8v1Kg+WaYaTd6jpGg6ZYSwbrk2bnbuxhlXOKz/gprU95pOo206yK0U4cBvRgc/yro9Sm g/4SzSbRsbpIZ+P+AiofC+jw6JrGoWcEpkR4EkGeoyWGP0o5JxqRtstPwRopwdKV1q9fxPk34pXL XHxG1+RjnOoSrn2DED+VY0LM4CKX49GWr/xCG/xxrjqcZ1Gf/wBGNWBbTuj7GVhzwfLBrwqGteo/ X8z6jME/ZQX9bG6s5t03sZPl+6rbSCfwrNlkeVzI7Ek96deyL5gRQAFAHAxk+tRR8sBnmuHE1XUn 5I7cHQjSpruxJbeeVMRA89wRmqsmmDcQ8Ts3qcGuitEXaPlOB/0xBqaS3WTA8s+37hf8a76WH5Y6 bnj18U6k23sc5ZWrwtsw5jY4AIGAavW0YaTaR+VaLaaJCpWLB/64j/GlhsJlcswy3T/V5z+Gawlh pOopI6aWNiqMoS+RWZNqEAH7pznFZ9wP3Eh7hD/Ktqe3ZIJXKY2jr5eMcjvWQyFwyjnIIrnxCtVS /rc78Drh2/X8jzuW2ZDgioxFzXcapo33sLXPXVi0TH5a+qvY+EsZPlcUeVnNXPL5OeKXyxRzD5Sl 5dJ5Y68Ve8vmk8r0o5hcpRMeOtJ5WK0BAT0zT1tCe1PmDkMow0GEVs/YSeMZpDYkc4pc4cpjGEfX mmmH2rZNmc/dpn2RgelHOLlMjyeKaYe+K1mtWqNrcjrTVQOUzPJ56YNIYcnvWgYcc4pPK9sUc1g5 TPMQPNBhq+Yhik8rtT5hOJQMXWk8nrjmr5j56c0hj70XDlKSx5p6x1bEfFOCDsKTZSiVxH+VOCVY WL2p4So5ilErhCRTtvarCx8ZpQgzSch8pW2U1kq3sxmgxj0pcw+UpGOmmP2q8YxTTH7VSmLkM5kN RSRnHStJohjvUMkR5p8xPKZrj1ppyDVp46idec1VybEQyOppc5HSlK5FNxxwaZIHB4xSYp4FIaLj sNxzilANFOUcinclksYxUrN8tRbueOlOySKLjRG/vUZpznmmCkMVRk55qzBgdaZEBtpScdKexO5e gZM9qu7k9KxVYg/Sn+bT5h2LIFOFNHT3p456VmaixjJq/bR5qpD96tWyXOKlsaRbtoRt6VcjhBHT FPtY/l561oQW5NKL7miiQ6NADrNmCOsyfzr7C8f29wPCelzWjtHNDJG6OOxC18raFaZ1qz4/5bL/ ADr7H8TwrL4NDdPLRG+nFXOX7uduxCVq0b9zymXWddTVV1y+uIXuoABEuMIAO2PfvXefDjWLvX9S 1TUruNYyY4o1ROiqNx78/wD665yDwimraHeanJcTbYGQoAe3O79CK7X4W6QLDQLmRohGs03yYYks oHBOfcmuPBVKk5Lme+p24v2cabtutP1PkDxiwbxbq7dc30x4/wB9qy1RCOVjPOclDWh4ncP4k1F8 Y3Xcpx9XNURngcDPo7CvLoO9Wf8AXU+izP4IiXQ3TP6kk1GoYHj09Kmdg4DjB3dcHPPekXhh6V50 m02mehG04prqLbXm04eLk8f6o/41oQ3MZ4AXJH/PE8VBFBE+NyR5PPJb+lSfYoyTsdF/4E9fQQlG SufL1IOLaZegkQEfKmf+uJ/xqUyJz8iDj/nif8azFtJB92VM+u56fc289u+2R4S+B8odiRTlOKer CMJPVIvyuv8AZ91gAHaOiEfxD1rK06MS30Sf3nAx+NWVEo025LbcnaMAnjnrz9KPC0TS+ILJD3nU frXj4r+Mvl+Z72BdsM/n+R0OoaOGB+Xt6Vy+raMeTsz+Fey3Gl5HTgisLVdIBUjbX0cJ8y1PjKkL Hh9/phU5C9KzmhKnG3FeoaxpAG7C1y95pYVjxQ3roQmcsY+enFOjhz2rZawx2p0Vhz0IpOTRRnwW 249KvQ2fHC1oQWLDHFalnY5A4qHMtQMaOw+XpTjp3+z+ldVBYZH3amOnj+7WTqMpwRxbadxnbUL6 f/s12zacD1WoZNMz2rF1JC5ThpbLHb9KpzWuDgiu4n0xueKoXGmHHC/pVwqslo4yS361AYsdua6m 4005+5+lZ09g2T8tdMZsixi+X7UjR88VpvZuB0NRm1bqBWnMHKZrRijyx0Iq80DAHIzUZjI7U+a4 WK3l9gOtHlj0qyF+lKF5pcw7EATHanbAe1ThB6U/ZUNjsVglLs7YqyE+lATvSuVYrbKNntVopxSB BRcViqUoKEdQatFP1pNnrzRcdioU9RUckQPSr2wdxTDHTTFymVLD14qu8JrZeIVC8ArRSM3EyHiP pUZhNa7QD0pptxnpT5rC5TLEXGcUyRDnvWqYfaoZIeelNSDlM3YaMVbeEjtURQ5qiGiLGDzT1FBW pIkJ59aA6kLrzURBrQ8nIxR9mLcAUJ6jcSiHxgU9SD1q21i+M4NM+zOp5pisRYFHHrUrRECo9n+y aLAW8ginA1EDTg3PapLLEJO+tnT+orChPzZ4rb08jjkE1EiludHYgECt2zhBHAzWDpmGIFdXpUWc cZrlqzaOiKuX/D1sTrVnhP8Alsv86+wTBBJpKQSjKyxBSPwr5e8NWg/tO1cr0lU/rX1KoDWsOOmw fyp4Wo+Wd/IwrxtOInhrR7fTNKNlGfNRmLNu757flV8xxWtoIoYwkaDhVHSorJWWQAHAPUVbuQDE 2R2r0sNyulaKtbQ5Kzlz6vc/PvWX363dsT1nc/8AjxqSIAKCzH/v4Ki1VP8AiaXOP+ezfzNMjknR QrB1Hr8tfMYVXqSPuc20UUSPGQDluGOclwcVXdSrYI+laCSiVcEn/vpKimhONyHI7DK0YjCuT5o7 mGDxqprknsNtZymAzuAP7rYrRiucx5LuPXM3/wBaskIc8o4/DP8AKpI42Y4Cuf8AgNYQqV6Xu8v4 HbVo4Wu+dyt8zWOopbxqYJJXl92yo/xNUIC7TFmf5s5OWwcmpobF2GG+X8RmrkFtsi2hmA/3lyK1 p0qlSanV6dDmrYijSpulQV77srTs/kSjflSBx5m7vV3wGm/xXpy4z++BqG9QrZSHJIDAckH+VW/h zj/hL9P4/wCWormxOtdfI68Iv9jb9T3RrQbPwrJv7QFTxW68qiPGazruQFSa99Ox8fNNnDaxp43N gD3rlr7TssflFd9qZDMePrWDcwgt0rOc2upMaUmzjJdM56U+PTQCDtrqGtVJ+7UkdmMg7aydSRo6 MkYEGm9AV/Cr9vp+09K3IrReuKlEAU9KhSdxJWM+3sf9mrIsB0I/StKFBgYH6VbjhzjIFb09RORh /wBmZHC0xtLJ/hrq7e13dVFWksVP8P6VpKi2tCOZXOEk0o5+6PyqrLpGeq/pXop05M/dH5VDJpiY Py4rD2TTHzI8xutGz/BxWZc6IMnC4/CvVZ9JBP3cVSn0bJOFrqprl3M2eUS6KR/DxVOXRyDyvFer T6IeyfpWfc6KB1X9K6tGRc8tm0sD+GqM2nEc4r0670fP8HT2rJudHwT8tQ+VC5jzuayYZOKrtA6n pXdXGkHkbaovopJztP5VhKpFFqRyYRvSlEbeldWNEbg7f0qSPRG7rXNLFwRqrnJCJuyml8p+612I 0Mn+DFS/2Hj+Go+uwKscUYn7qaaUI7V2b6LgcrVWbScZ+SqWLgw5WcpgijFb82m4B+X9KpTWJHAW tlWix2ZmMKaRV1rSQdqheBx1WtFJCsyuRUbIKnKEdqRYyzgYq0yWQeUT0FIYW9K2bayJXJXrVxNN LD7taxjcylI5cwsf4ab9mZj0rq30k4+5+lINMIH3av2diPaHLmwLDODVWXTmHbiu0OnkdqjksP8A Zo5kuo7XOK/s9s9Ketrt7V1T2PooqtLYnP3al1EylCxgiHtVyxtg8gGKuGwOema0dLssSAkU4Jth dDotIDxg7e1VLrRsZwldzYWy+UARUs1jGw6Cu+NJNEnl11pbKp+WqP8AZ7f3a9LvtOTB+UVmf2Yv oKTo2HyXPNVPtT8mowKeM5zXAImi+8K2LAkYGKxovvVrWJqWUjqNHOXAru9CQMVFcFojfOK9A8P8 lM1zThzG8HY7fRIQjI47HNeu6J4utDbRwXZKMABuPSvLtFiOxavapItnZTXMpOyGJpWwOcKCTj8B WmGw9TmUaerlpYKvJJXl0PdtGu7e7AkgmSQf7JzitC4IMZ5r480z41TaTeGbTtAhA7GW5cvj324H 6Vvx/tLaluTz9AgdBw+25IP4ZWvu6XBOcQhrSWv95f5nkTr05SumeR6yAmr3S4wRO/X6mkW5hI+a NDx/zzFVPE+vWN1rN3eWVnOkE0rSLG5GUyc44rFfX4lP/HtJn618DV4ZzrCzkpUJL7j76rmOX4hJ ymn950J+y9VG0+0a0JIi4wxP/bNRXPDX7fOPJkz+Fa2mXdnPGGluYYCf4XDk/opqaeS55VuqdGT9 EjL2+Vrea/E04rkd1490WrSXqgfcH/fAqtam0dk/4mWmqv8AEWkkBH/jlakNlYSnauuaN+M7D+a1 FTIuII74af8A4CawrZQ/+Xi+9ldb7H8PJ/2RQ1/gZC4x/sitaHQI5s+Xq+itgdr0VLL4RmZCVvtP fH/POYv/ACFcFXAZvSV6lKSXmrGqq5U/hkvxOcutRMtuYdoClg2cAdP/ANdX/ADkeKrEjtJn9KrT aHeRaittMqhG6SK2RW7oGhmwvluxOXZPu8YrnhhMROopSXXyCpj8LToyhB9HpqenTagCPvc1UmvR tPNcrcaoVkIdvm781GuomRupNew1bQ8ejh/aG9NIJDgGiKy3nJ5qrp5Z8FjXSaZbbwMCpVK50yoK mjNGlFv4RUseksP4TXX2WmFv4a1YdH4HyVMsNJnm166RwP8AZbAdKa2nd9vNehSaRhfuVQn0zB+7 XPOnOmrs8qpiOpyEVmVHQVcgtBxxW0LAK3I5qzFZA8gdKzo4yN7HP9ZTZn2lmMciriWygYNXorYK Kc8eBXtU6ykjSNRMo/Z1AxjrSNAuOgqw54xUDy4q3Fs1K726/wB2oWtk/u1M1xiojOp6fjSVMl3K 8louDx+FUZ7NT1WtJp1Haq00wOegosu5D5mYtzYKc/LWVdacMHiuoZ1IqnOin6UNRtuXCEmzkJ9O GT8uag/s5f7orp54OSBzTEtSTyK48RHTRnfTw1+hzyaWpP3efpU6aSP7uK6SGyU4yMVaWzXHQ5rw q8Xc3+r8uxyy6SMfd/Cg6WMfdrqzajBHemtaDHTNcqTD2RxtxpgB4WqE2l+1dvNaj0FVZbUY4FdF KDY1TOEn0zGeBVGXSwxPyg13c9kGz8uaryaeNv3T+VepRpNl8iR59c6YoB+Wsy4sMfw16HdacQCc daybjTHYkla7YYWcthPlOGmsT2WlstObeSVHWuqm07bkbKS1tdrfdroWFmjOUYtGfa2JB+7WvZ2P qtX7a3GOlatnbg4GK1hGaMJUUYs1iu37tRLpwYnC8V1UlmpXkUkFqoJGKxxM5RhoZLDpM5SXTO2y q76Yc/druvsSMOgqM6eueBXhe2q3OlUkjhzo2f4ahl0YYyE/SvQRYLj7opkunKR939KzVepfcfsz zWXSsH7tOtrLYw4Ndvd6aOcKD+FZsliYyTtr28DWk9zGrQ0uipaRkgAVbFvIR0zVjT7cl8YrobbT 9yA7a9eVZo4ZNxOIvbd8n5TWf9nk9DXoF5pgI6ZP0qj/AGUP7prN4ruSqzR80AYp4HNAHHWnDrXN c2Q+H73rWlZnBrPhHPStG05I9KmTKS1Oh0VjvFei+GjnZXnGin94K9H8MclBWPU2R6ZoS5jXk/So viJKYPCOqSDqLVwPxGP61a8PqRGvFUfir8ngnVCO8OPzIFe1ksObH0F/fj+aOau/cl6HzcWJOACa 3tP8HeJNQs1u7TTJZInGVYY5/Wsi0jzcov8AtCvq74P2TjwbabY3AKk48pR/M81+ucYcUYvJq9Kn h0mpJt3Te1vNHnYXDwqwcpdD5nl8D+KYzhtFu/wTP8qo3HhLXUJEujXqn3hNfT/in4leDfD11Ja3 Fyb+6iba8NtbA7SOoLHAz+NcdP8AHLS3uNsXhQmLP3muMNj6AY/WufCZ1xFjafM8HFxfe6/OQpQo RekmeAzeHNSiOWsLlcdcxEf0pV0+7j4e3lX6qa+uvAXinw94uiOy3tLa46+RLIwcj245rsToWlyx 4a0snP8A11H9RXiLjaeDrShPDKMk7NXtr9zNpYdNK7PhbypU4KsPqKAr55Br7em8FaBMTu0q2bJ7 NGf5iq0vw48MTMC+hQ+4EUZz+Rr0afiVTXxYd/8AgX/AM3hF0kfFeHre8D3lxBrsMcTYWY7HHqK9 x+OngXw9oXgO41Cx0tbaf7REiP5W3GSc859BXh3guLPiWz643H9Aa+nWa0c7yOvXULLlkrPXZGUY OlWikz0qO3Utuc7mJ/KrCqFJwKlWNcA4NIZI2LKpBZRyB2r8D9mo7HtOTlqcBr186azLECeDV7R5 ncjJya5nxLKf+Enuu3zD+VbGi3AXbXlVdJO59JgJPlPQNHdiyggV3fh6Euy8V5totwTIteneFZDh GwMVpRkpOxtjU1A7nR7EMg4rft7Bdv3ao6K67F9cV0duRsr0lCJ8fiZSuzHuLBcY24/Cs2708Y6V 1UgU56VSuEXHHNYV6Ckjgkm9zj57ADtVdrfyx1ro75AFOK53U5hGp5FeBUwPLO5nGhJvQruwWq01 wuOorG1LVhGSM1j3Gtcfer0MOrI9SjgZs6WW5UH71U5rhCDz+Vc0+sA5+YVDJquR98V6Ckkd0cBM 35rhSfvVWadc/ernpNRJPD0iX2SMvUzqxRvDLZs6SNw/enMu4daztOl8zvmtZEyKwk0xSwjg9SsU zxUckIxjJq+Ie/WkaLPXIrndWxtCnFGTJCM9cU0fLWhPa55UmqjW7dqynU5tDsg4JCxy8+9Ti4AX oDVUwuvaoblii1n7BSVyZ1I3L4ugeOKbNfRjIzWDJd+WSQ3aqi3wkkwD3rfC4CNadrGE5Rtc3Zbw NyASaatyG6rVO3YMPerSREjOMV9HTyGja9jjniUtCQbG5204wI69KiKSJ0oWV0610xyRJe6YSxQy axD9Mc1Vl00AfdrTgk3tgirYtWdc7TUOjGg7MxdeTOPutNB/h/SsqawCNwK7y5sWAyVrKubBifu0 5ONghXfU5dFMftV6zuArAGp7qxPp1qmLVw30riqpHRHEJ7mk90hUYqL7UAaqPBJjjNV/KkL4Ga4p 66M2UovY37WcSEAVpQ25cZxWPpUe0gtW8twkSD1rza1JXtE2hFtXA2wUcimNACMU173eflHBqLzp M+1XSymtLWw20txJLTd2rN1GzVEJxWt5rY5rM1a4+QivSo4CpS1ZjUqpoztPjCzgcda6izTcoA4H euPtLgi4/Gus065Xyh0ya0mjzaquWpLdWJwKh+yL/kVL569Kd50fqKwdLzMHBnxwBzSgelOApwUk 0XOpRHRjmr1t1FVIxz0q5b9ahsaRuaMf3wr0jws2HWvM9KbEq16L4YkAZayvqanrvh4jy1+lZnxe OPAuogdSqj/x9am0CcBBzWZ8W7j/AIou8Geuwf8Aj619Dw/rmWHX9+P5o5MSv3cjwqyXF3Gc5+Yd vevrv4RQbfBlkRGD8meLZv618iWkirdx5OTuH86+qvhpqFwPCFksVvGF8sfMwkavrfEuoo4yhf8A lf5o58BBypSt3PG/jj4F/wCEV1JdSiunlt7+aRkjaMq0ZzkjJ6jnrXm6MOuK9t/aeuLh9O0RZnjO ZJSAu70X+9XhILdASM1+jcJ4urjsppV6zvJ3/BtfoefiYKnUcUevfs8u48WR4kdAEbJDKPT1/pX1 DHMDH/rieP8AnrGa+T/gNbtN4iVz5nyhiWCBsDjuelfRML6WzeT9rgaTpt2Rs2fpnNfiXEyqvOMS 4xuub9EevCEXShd9DqvMDj5ct9Ikb+tOjTdk+Vx/16/4GsKHSIWO7yUHck2pH8qeLAQ5CyIg7Y8x a+eVSa3iV7OGyf4HE/tLsg+GzLhVLXsQGEZc8N6185+CAD4ktTg4G7/0E17b+0k08fgaAG4Vwb1R t8xm52v614d4Elb/AISGHABO1z19q/ZeHW1wnWn5T/I8+rC2JS9D0Cz1UTave2D/AC+SAV9xjmsX SL928RX0eSQSR+VZKXTR+PZS54d9h9OQK6KLTIrTVvPj+/LuLflX4+5OT9Ge0ko/NHn+uvu8TXWe 7D+VbGkAErXP62//ABUt52+etvR3+7zXBW1Z7mCvFHeaAgLKeteo+FlwEH0ryrw9JmQV6n4afbEr ewrTCq7Lx0nynomlOERfpWyLwInWuJTUlhTJaqN74mRFx5gFfQ4fLq1VXij4vGYunTlaTO6l1NQc bqrSaoucZrzK48UjJxJ+tV28TEn7/wCtbvJ8UvsnIsxw76noOpakMcNXGeINTcB9rcfWsuXX/MH3 x+dY+pagZQeTzWE8mxT+yduHzHCp6sy9Z1SQsRnJrPS4kdc5Jp80ayy5OauW9pHt964Z5RjIPWB7 tLN8HZJMyLu5ePOM1mSamwJUsRW5q9mBGSBxXHahHtlxzXmV41Kbsz6fL5Ua8bo0v7RYjhjUttqB Lj5uO9YA4HerenJulbJNckqknuexHD04q56FoV3nad1dbayq6DnrXnuh7k212Omv8q8041Hsz53M 6ai7o2dwAIzTS/eqxcc81DLPjvUt3PC5mXHYYqB+vFV/tAx96k+0Z6H86ViudlhwayNYZo0zitBZ jmqGuuptyeM4rWE1sRc4nU9S8l23elUtL1NZbgqG71n+J5cF+a5vRr0pfdT1r0MBVdObZjU1Wh7N p0gManua1I5AFri9J1VPKXJrYGqReWcsK+3wVR1Iq6POqLU2RJuYgGoL2TYRzVTTb6OUghh1pNUk Uvw3FejCdP2nK0Y2bRqaSTJJnNdhpsAdACBXEeHpPm69673THAiGa+SzecVN2OiEWSS2EbAcVSm0 pG6CtOa4VRjIzUX2lTxmvI9si1TZhz6IhzhRk+1Z0+gjdkLXXGVOOlMZo2Pal7SLHys4t9GIGNtU 5tK8v5itd0wiYkYrN1eJRCSAKmVraF073OLkIhBzVG6v8OFDUzxHO8Rbk8Vxt1rBFwAx71hh1F1l zHc6jitD0Czm3AHrmtOFN3XiuX8PXayoGz2rpraUEA19tg405Rsjz6taTJnhBGcgVm6hZl1NX5Zh uCjk0kxAgJPeu2eCjNWvuc/tmcZcwtBLkdM1o2N4Qg5p94iykgetZbgxEgV8vmWFeGqWNoS50dDb 3e7qas+cn94/nXLRXu04zwKl+2j/AJ6mvPTCx87hR3GakVe/SlC856VIo5rmbNUIo9M1YhqMKRUi DBGBSKNPTjiQc13Ph2fBXmuDsvviut0OQgrzWfUo9W0O7wi89KzPitceZ4SuFznLp/6EKr6PcFUA NUviLP5nh11z/Gn86+h4ZlfNsOv7y/MwxUf3UvQ8002Im9iJ7MO/vX1x8MYY08KWGZIyfKHPmuf1 FfKGjrm/i/3hX2L8OgkfhOxRXIzCDzcDP6DFfWeJL5sfRX91/mceCbVF+p5H+1WQToS5B+WY8OWH VfWvC1ByMDrXuf7Vrn7boakkjyZeS4b+JfSvDUbJ3Ef4V+icGR5ckoej/wDSmediX+9ZpaXBqV0f s1kszlzjYhPzH8KhnN5ZXRR/NhnjbDA5VlIP6V6z+zvp0F1rTTyKpMUZZchieT6DisP9ojTYbH4j XEkChVuoI5yBkDJBB/8AQc1x5PxI8dnOIwEoJRhe3d2aTv6m1eh7OnGSerLHw3+KesaNfJBqtxcX 1oRsxJOw2fjmvprw9qdpqumQ3VrdROjDJC3ZJB9D718LAlcYNfRH7M3iC7khl015JmjC7gFKAAjj knn0r5TxB4fw+FUcdQXLzO0ktrvZr7rP/hzfCVXUTi90X/2qmx4N0+JiTuvsg+aH6I3t714P4BRP +EijPUhGr3b9rOVv+EW0aNifmu3b5ivZPb614h8OU3a8zbfuwsT+JH+NerlHucHzfdT/ADaMm74l FbxE8kfiG6uFBCpNjcPXHSun0fVxqd1HtUgxxHf9cVj63bCex1mcfeivA34Dj+tHgM/JcyBc4XFf jWqn6nv/ABR9DlNYyfEF2w7ymtfSnxiqF/EW1W4bHWQmrlipXFebOep7WFsoo7bw7L+9XBr1fw/K BbrzXi+gylZlOa9O0G6/0dea6cDNe1SYsev3dzT1/Uim5QxHFc2ty9y2SxxmpdbmLzH0qtp7KmM1 +z5fGNLCJpan45mvNUxdm9CyLXeASf1qQaez4IBq5Zsrnt1ro9OtEdAcda4Mbm/1ZXaOjC5Wq70Z x39myZ6EUp0yQj7pIr0D+zIyM7BT10yPPKCvOXFFPsdssgfc82bTJEJbB/KoZN8JA5r0q80qLyiQ orh/ENqInYDivZyzMqOPTTR5OPwNXCNSizntRud8LD0ridTdzMcdK6q4GS49qwbu33t0r874opxp 4lxij9d4Prf7OnIywzbelW9NfDkmnPa4WoYh5ZYV8okfcqSqKyOu0yZfl6V01ldKFHIzXntld7AB mte21IqoJbHFaQaPns1pWOxlvB7VSuL3DfMwrnJNTyfvVXm1DeevStfdPm7HSJeBj979akN12DfW uXt7rJ4/Kri3QA4zk1GgJM6OO5x0NVNcuMwYz2rLW7bcMtjmodWusxH2FXBK4mrHFeKZcs9cnZS4 us571u+I5dxeuXt3/fE+9dMdDG9zr7LUGVcbulSz6xKinDZrm45yD1p8su5DzX1eW41U4q5y1adz qtA1uUSDLYGa3JtWMjjLmvOrCYxng1oLftu5Na4jMous2iIUrRPWPCl55hBz3rvoLopEAPSvIvAV wXKEnrXp0b/ux9K+axtd1NjenFc2pJqOoFZQN3eq0WqfvPvHvVLU2BmHNUYceZkmvDnKXNud8KcX E6CLVGJOW4+tK2rbUJ31gE7Q2D+tQkkxMc96FUkU6UTprHVDLIRmp9RuMwnPpXL6QzCYjcetaeoT 4hPPauqnJyjqc04JT0OJ8XyjLEGvMdWuCLoEHvXe+LJ8hua8z1aT/SfxrSnG0rhJnb+G9TMcSAt+ tdXba0oUZYD8a8rsLooi81pG/YLwxr6rKKkWrSOOtFno6a1E1yAWHNa0l7E9p94fnXjCalN9rHzm unttWb7Mqs3OPWvcxdSEJRcWc1OLbdzrVlRn4OeazdWbYpNZ+m6humVd3FTa5L+4zmvmc5xCqTud VKJlPd7ZODzT/th/vGsCafEh5NJ9qP8AeNeEqhq4XOBVRgc1IFpFzUyjjmp1uNaIAuRg05V5pVGK kAp3sBPafeFdRox5U5rmbUfPXRaScMvNSUjuNLf5V+lUvHT7tFbH99al018IKz/HEhXR+D1kX+te /wAK+9m+HX95GeKX7mXocvov/IQi543V9eeD9Tjg8NWUcZkdlhXgPGMcflXx9oSvLqsI5xu6AV9f eC9MZfDlmpjf/Urx5S+np2r6fxJcv7SpKP8AJ/7cziwKj7B83f8AQ8Z/aevpbjXNKDx7QLZsAkH+ L2rxsOxOAelfU/xt+H134n0aC50yIm/s87YjEF8xDjIz68DFfMmqaZfaZeNa39pNbTp96OVCrD8D X6DwNj6FfKadGMlzwTTXXd6+h52Ki1Ubtoet/s7wvNfygzBT5X3TKwzyewrA/aKnV/iHLbxOHFtb RxsQxPzcsev+8Kzvhx43ufCN08yW7XCleEEm3J7ZODxXNa/qN3rOsXWp3jb7i5kaRz6kmuPh/hrE 4LPMTjq1uWTly678zv8Ahsb4nFKpSjCPT9DNAbdwf1r2r9nXS72S+ku4/NAjjxkRg9T2J4rzLwx4 fv8AWL6OG3t5XyRyqk19bfC/whF4d0OOM24M7qDI3kFgT+deH4lZxSrwhl1J3afNK3S2y9Xe/wAv M1wEHTTqS66I8s/aglnGlaLFdGTd5sxQGJV7Jnoa80+Gv/Hze3HlMQiKm4dBk5A/Hafyr039rVfL GgRhQoPnk4Qrz8nY1558LI91vqRx/FEOvs//ANeuvCfuuCt+j/GbM5NSxV/62JNBha+l1u1lB2vO cj65rT8P6L/ZGmyxudztk59q17azt7WeV4YgrzEM59TTtQbFs/0r8kVO2r8z1ue70PL7qIG+lb1c /wA6tW0YyMU2UZuHPqxqxAMGvnnJtnu0lZGrpce11OK7jR5cQrg9K4nTW+YZrqdPlIQCuzA/xokY tt0mWNQkDTHmq8LkdKiuXJl606L7or94y+H+zxXkfi2aTtiGzSsbllYZPeuu0jUlVQC1cGJdqirM V8yDjNTmGS08Wlc58FncsLJnpiatHjG6lbVox/EPzrzpdTcHG402TUpNp+Y14y4SpXPU/wBa21se hTaqrxcEVyGvTrKW96o2+oO6Abj+dVb+ZievNdWBypYKbSJxOZ/XIIyJly71TaAEnirUkoBeqL3S qeTX53xTrimfpvC6l9WVhZrcBMkVi3SYckVoXd8CnUVlmcOCc5r5Zo+8walHViAsOlSGZ1GM4pq4 K8AZNPEe4celZ3scGazuQm4frTknPXNRSxkZqIg9BVKR844mvbzqOh5qwsxPIPWsOMnfnNaNuxIF O5NrGkjsxHNQ6u5EZHXAqS3JyKr60wCNWlO3MRLY4XXn+93rm4pAJOvetzxA2S2Ca5guRIfWu2Cu creprrLxxTi5KjBrNjl6c1ZSUdzXXCTitAepo2h45NOLgP1qnHKAvBpgmO/OanVtsNkeqfDwjZGf pxXp8TkqoB4ryr4dv8kf0FeoWrfKpAzXNNe6Kk9SnfH/AEjkDFQRt94DHAqzegtKTgioIht3nHUe leXLdnow+EjBG1smoJWwvHFTS/dP1qBgPK/GhIq+pPpHJLFqfq8+2JhntTdJXAJAxk1X1/iNsdcV 10tInJP4zg/E9xu3V59qT5uOveuz8SMQWzXB6g/7/J9a6ImUty9BL8g5qwk/GCayoZhtFTLJkcnt XdhqrpkyVy2HBlyDV4XLog5xWTCRv5NWppBtH0rWtipzkiYwS1Og0C5Z7xRntXQ66xNpn2rkvCzg 3v0rp9db/Rce1efiJubdxxXvHHXMp809qi836fnSXWRKfrUOa5NTUwwMipFpoHHHSnA1uYkgqQVG vTnNPHTqallE9ucPxW7psmCOawIjtNadlJgip3KWh3/hqCfUbuK0tkLyyHaoFbHxi8E6j4d8KwXl 46lZLhU2gdCVY/0p3wFkV/HdkGG7BzX0h8RfBun+OfCsujXUjRFiHilUZMbjocd+pBHoa9/hmrSw 2PpYmrtGRxY6pLl5F1PhrSbgWt5HMVyFPI9a988OfG3Q7PTYLW40mdTGoX5FUj+eaxta/Z18VWSl 7DUbG/VecbWjP65rlrj4U+MbckGwikI6hZh/Wv1/Hx4bzqoq1aonJK17tabnlwnVguVbHsUHxw8I SL+8guo/+2R/o1M1P4jfDLXrcRatHFMnYXEDNj9DivE5fh34xj/5gsreu11P9aoXXg/xRDkSaJfD 6RE/yrjp8L5BdSo13F+U1/kN16j3R6neab8FNQYtDfR2hJ42SyKPyIqxpnhH4TmUMuuW0o9Hul/q a8Tm0PWY2Kvpt6p94G/wqnNY6hEf3ltOn+9GR/SvQnw9GrDlhj6lv8d/8iVWt9lH1/4UtvA2lKo0 m607pjh1c/8AoVddDfWTBfLltW4/hBH8jXwSWuI2GSyn8qkS+vI8FLmVcejEV4svDelJ3hifvj/w TT623uj3b9rWUPdaBGhUr5UzfKxIyWX1rjPhZGF0W/lzy1xGv5Kx/rXns99dXJBuZ5ZivALsWx+d dz4C1GC28OzRgFp2uicAdRsGP616Of4RZTwz9U5r2sr7byvsLDvnr8x2E0qRqWZsY7msHWdWUxmO HntmqmqXN5McurKn04rPEWeTX4Tica9YwPo6GHT96RU2EkkjvUsa4NWBCO4pTHjtXlHrR0RPYn5h jGRXSWD5QVzVqcMOMVuWMmF/CvQy/WvH1OfGu1JliTmSp0HyjFVCwMgrUtLdpADiv3bDVFTw8W+x +NY2m6uJaQ2GLfgeprWttL81eBRZ2ByCBzmus0m1CouRzXk5rnssOk6bO3LckhVb9ojmTor4+7UE +jyBT8teh/ZVI6ZP0pr2UZGCo/KvEp8XVU9T1J8L4drRHn0OlmJASpzVDUo9gPFejXliiwnCj8q4 bxEgjZ+MV7WVZq8a22ebjsujhFFROLvJNvmYNc9d3TBjzxWxqDHElc1e7iTX59xVL/a2fp3C01HD K4ya8JXrUNvdnDDNV5FbkZqvhlORXyvMz7WFeNrG/b3Knqaupcpt5xXNJMVzUi3RAxmlueJmFRNm +8qHkGoHkXdWR9rI70puSe9HKeTzI1UkUHg1cgmQD71c99o6YpwuiKYro62C6VRwwzVHWbtSrDdm sVLxuzGoLy4Lg8mqhoyZWaMfWW3FgD1rn2jJYkd63L1SzHjNU1tznp+ldkKhzcpnqGFPBYGr4t84 4o+yj05rqVUn2ZTDnFIpO/r1q99l4Py0iWuHzgmr9urC9mz0n4fEIkZPoK9U0x1ZVye1eP8AhKXy tor0bTb4bF5rLnUkRGLidA0aNITmg2yFGxjNUFvBu61aiuh0BrF0YvobKbQv2EeXyMkmq8+m5UYG Kvxzq3Gal8wFeSKn2ER+1dylYWPlx55zWF4n+RWFdSbhUjI4FcR4uuwWfmqcFGOhMW5S1PPPEr5Z hxXB6kcSn612OvS7mauQvE3SHrzRCQpR1K8chFWY5cCq/kkdAaesT+hrrjJE2ZcjmGc0TTg96riG TsppTDITypFaRtcTudF4Tl/0onNdTrEm6HHtXJ+F4zFIWbPWujuWMi1y1LO4RTuc/cRksar+UfSt aWDJJpvkf7IrFKxdzj196dgVGvNTKBjmr2IFWpQtRKRUqHPWpKQqjqatQSYxVZsY601WwetID2T9 nN9/xCtFPPBr68jDIAyV8dfszOD8RrbJzhDX2Zb7WQEHmvQwSTi/U4MW/eHxTJIOcBq+ffiz8S7q 08V3WnaRBbxJbN5TSMgZnYdT9M8V7/PD+7LKcMPSvjX4ju3/AAm2slh/y+Sf+hGvLz3FV6MYxhK1 +x5leTVuU1JviP4kflbqNPpCo/pVSXx74kk+/fPj2Rf8K4+W+aK5EIgToCCxNWI5bpzxbwcd8E4/ WvBj9fmrqbs/7zNYYHEzSl38zfk8Y6+3zDUJfwpkni/Xm4fUJ2Hu3FZAS7P/ACzt1/D/AOvU0en3 8q/KsRHsgNP2WMW83/4Ey3ltd6tr7yW51m8u1KzSeZnrv5FY13ZRznctsik+gq/Pp17GCXdYx7oP 8KqAajGeLl2XttT/AOtWlOGOg+aFRr/t5lQyuo9mjP8A7I+blMDrxV21jktUKRIUAHUVdg85+Hnm Un1U1qaZp7zXKK0kjLkZyDyK3xNTMK9PkrVnKK6Ntr8S5ZZVhHmckZNvd3IlU7mOeCCc5rSKAHGB iqZjC3GBjrV5z87DPQ1wYCfNJnRktRty+Qm3mmSAEUM49jUMkmDXpOLPpFIemA1aVtLhBzWJ5vzZ q1HNhR612YCXJWi2c+LfNTaNaK4AlGWrodNu49oy1cQZyHzmrlveuoGD+tfuuBrUMRhUnufkOYUa 1HFOUT0W2vo1UfMPzrVtNXjUD5gPxry8anIB3/OlXWJRxuNc1bKMPWWrNqWZ16XQ9eTW48D5x+dS LrUZ43frXkSazIOAxqQa3IOdxrjfDWFex0LPsR2PVrzWI2hIDDp61wviW9V95yOaxG1p2XG8+/NZ eoXrS5ySfxr08DlmHwMHJM4cTj6+MqKNihfzgs/PBrEnbcTV64DEE+pqn5RJPFflHEtaFTFtxP1D IoSp4dJlWQcfWoCPatBocjpUfkdiK+bbR9JCUjOaMljgc00xn3zWobf26UCAZ5FTzI5q/vGWImxn FOEbehrU8kelAhA6ip5zl5EZvktSiF/c1qpApPSpUtxjpS52HIjIELDsaJImJ6fnWz9nHpUUkIAN UmxOBhPbE9qalp/s81sPEMZxSxw+greDZk4oyPsuMfLjikNv7VtNBx0qGWH2rugm0Q0Zgg4xiiO3 ywyO9aJiwOnFLDF8w+tZzTSGrI0NIj2ba6a1uGVeCaxdOjAA71qxgBSMc1i3y9RKKerL63zgDnir EWpMO9Y5YYOaPMUDjvSVV9x+zR0UWqYPWrCasMdea5bzAB14pWnA/ipqrLuS6aOjudVG081yurzG dzzUkkuQcGq6x7jkmrlNtCjBJnN6nYtICcZrDk0py/INegzWyHtVdrFC3bNZKdiuS5xMekOT92tC z0LdjK11C2aA9verMEQU5ArVVROBi2/htCPuiq9/osUBI2iuyhbCnisfV3DnkVp7R20IUe5ztna+ W3A71oeWMDpSQqA2anIHpTRDK7QjrxTfKqww4x1o49RVEX7nmcfXFTgfLUEPJqyOmDQxIjI544qa PJqMipIiazZSJGXIqPbg1P0FJtyQcUkx2ueq/swpu+IsPr5Z/lX19YvIhfdyA2APwr5I/ZdUf8LE jOOkZ/lX0/daq+n6nIso3QMR06g100qsaUOeXf8AQ5KtNzm4o6cSLLGQCMgcivjT4jA/8JxrDYyP tkmP++jX1laXcVzqEhtpQyiFTkeuTwf0r5I+IkxXxvq4YZAvZf8A0I15Of1faxptd2ePi6bhJL+u hzuoWqSXO8Lg7R/AT2pltb3cDfIrMP8Arj/jVqaSFrraHG7C5GWz09qt20KsT8qnn/nmxqcN/Cj6 I+mwr/cx9ESaVPJJdRwSQkM7BRhVH6Vra7qAWY2FowWKE7SV43nuT60/SbaO3hn1GSJALdMoTDt+ c8Lyfz/CuaumJmVgxy77R16mvNzKq5yVJM8fNarnNUo9C8k824FnOO9NvC4kDh8K4ztMhAqpHKy5 DjIBq6JFktW2sQV+bAOK48FN0qy7PQ5ctrOlXSez0IQkMvBVM+uXNaHh+OaPU4lQny9wzhDj9apx ODjcw/7+n+lbGgxq14jKcY56sa9+s/cZ9LWf7uXoYjyL9qGf73U0TTHzW57mmyj/AE1skD5qpXMm Jnx/ePFeVlcVd+iPHybeXyLbS5HWq8sv1qqZeelMd8ivZse/dk6y5arCyHaMZrLV8Ec1chfIGTn8 K1o6TRnUehcQ7qu2ydM1Rt+TV+JtuK+vpYqdOnaLPBqYaE53aLXlAjOaabfJzmnwPkc1ZUqcVlPN K8OpcMBSl0Kgtz0pwtj65+tXBt9qlRVqY55XX2hvKqPYz2tsDpVV4eTnpWzMF25GKzrhgDmuyGb1 qtNpyMHltKnNNIoyxbs1UaLBq+SDmoHHJr4vHScqjbPq8ElGFiv5YoMXtUnfJp4Gec/WuBs9FNJF cxDrSNH7VYxxQUPWnY5az1KxjHpxTWUVOwpu3OadjmbIoxzVhAKaFpyjBoaC5Lj6VBNHz7VMh7Gl kwauKsyWzOkUg4ohwKsTqOw4qBRg110oXM2ycKCKY8IpyN69qk3Ka9GEbIzkyo0OB0pscQ3irpCl c4zUOBv6VMo3RJfsvlXjpVzdhe/41StWGKmZ+D71wVlqXFiPIR7UFwR1qtITkYoDdK5+U1vcmeTn rTHkPrUbcmo5D71rCk2Q2i0khI5qzC2B/jWdC/PJq8jDb2z2rWcOWJEXqSyvgDmovMBamzvmq4f5 j1rlaNk7lovgmkExB61X3nBNNDe9CTEzVhmJQ1k6pLjOauQuNh5rL1ZsL1rpg9DFlaGb5uTVoSAj OaxI5SJDzVtbjiuiK0MJPU0C30pm6qX2jPej7S3tV8pnzHEW6g4qwy4qKH5eanJyoNZspDNpx70i ZVsGpU59qjkBB6VncssZyBigLUUTc9asqKljPVv2YQR8Qk6jEZr6N1x0kvpY2O1+2e9fOn7Mf/JQ UGP+WZr6j1PRYNQtHV8rJuykg6qa39jOth2o73/Q53VjTrXkZfglGj1K6RujRZH518xfEZf+K31f pj7bL/6Ea+l/Cyajp/iGWyv0LL5LFJh0YZFfNPxCIfxnqx/6fZP/AEM14GOvHD04tWabPOzjWumn ujmtRhJusgrnauDvII49qmsZbiIjDhweCrM9Tz48/kkfKP8AloB2rQ0eAXN3HGWGCeT5p4Hft6V0 0Wo0Yt9j2cPNRoRb7Ghql2IdGs7TaI5Jh50g5yRyFzn2yfxrnrhTJIioDmPDD5c89as65cC71KSU cLnCL6KOAPyqrD9mhfeVlYnkgsMfyryaVWDqurPr/X5HhYbEUvbyq1Ov9fkXL2IFycDa4DAY6ZqC L5JRjoTg/Q1NLexzbEWLy1Rdoyc596jCjduU9K4pe62lscDfLO8Sm93cWdw0MpLKDxl8Ej8K6Pw1 qEM9yoDkP6F2zWZeIJIo5WJ6bSdwFP0G3jGoJIrAEH/npnNe9Cr7XD83kfUxrKvhebyIZDi45APz Vl3hPmtyPvGr25lusE5G7oazbhsyP9TXJliacvkefk6+P5EO45o3N0qGRipyM0K+RXsHtp6kvOas QuQR1qojc1Op5raivfQqmxr2jZ7Vd7Vl2chBxWiGBFfQQfunmy3uTo5HSp0nwBVIGgEg80VKKkTG o4mgJxgc09bjnrWcXIHWkWQ+tY/VTRV2akk2V61QuHPrTfNOMCqtxNjrV048kWKUuaQ7fz1pHYVU 88evPemG4HrXgYqL5z2sPJKJYZueKlhbPQis95wT1pI7jBxXNynT7RGwMUuMg81SinyOtSedxj3q VExqSuTOo6iomx6UrSAg81XeXnNWomFyfPWkYjNQiXjrQXwKfKHNYmUkGmySAVGZOoqtNLwTmqjE lslklHrTPMBBNUZJjnk5ppm967qSsZNmgZKDL71SEuaRpDXamjJtmgs+FxmkEmW61nCbnrTkm+br Q46BzG3A4xUrPgVQtZRVhn3cdzXn1Y6lp3AuM80jPjoaiZiOOMVFI+BWUad2Xzk5m55pJJQaoSS4 NN87jrXo0qasZuRpQNk8cVcR/l61j28vI5rRif5awrIEyWV+KiB96bK3NRF/TOK43BmilYnDikZv eoPMppk4pcjHzFyCXjGaqaocrT4GNQ6i3y81rGLIb1MORsSHHFKZSKjnI3moyw611QWhzT3JjMaX zz61UL0m9fUVtYy1MtFGQKnQYBGarbsNzVlDnHvXIzdD16cDNJKPl5FPwRSTZIyRxWXUuxBGcGra HgVTfKv9aswEjGaegz1z9mZgnxAQk/8ALM19eRfMgr42/Z6v7e08ew+e6xiRSoJPevr2xm2gBmyp 6H0r08A7Qa8zzMbF81y3OgALbQTivirx8xHjPWDnGL2X/wBCNfbMhzGcen518T+PwT4y1bHe9lP/ AI+a8niFJcnzPLru7RkXF1LHc/MMrtXlWAPStzTb1YtImuUdt8v7pQcemWP5YH41hPC0t+qx8lwo 7elWNRuIysVvCd0cQxn+8e5/z6CvGrVLYeMFu0epiq6hhYwW7S+4Ll2VQybd7Hv6UiNdHB+Q/SPP 9KikZxEJUkHycMrEgfhVi0uo24kIU+7MRWuEw9KVNXV2bYHDUZUU7JstadZT3Lsr4xsbHyEYIGap /vI2OCeDXTaI0EEct0wDeWhYKA3zE8dT9awXV3kLBOQe9cOOjCFS0UebmUYQqpQVtBYLjcrRMOo4 +tWNFuo2uVVXO7OCCwzVQRt5m7yjkdDinxw7dRilj3Ak5Zcjg0sLUtGUPma5fW/dzpvs2RMCLkbs kbqxWmJdh/tH+dawfE43Z49a5Ga9AlY/7RrqyuDfN8v1Ncpdub5GjKQTUQcA9apfbQRz/OoJLvDd a9dQZ7Dkayy45FTxzjoT0rEjvPfinpcENnOK3o03zETnodJbygHOa0Irgetc7aXG4CriykY5r3Yx fKcTkrm8soPenBs9TismK4bjmp/OyASaxqTaehcYpl0yCjfWeJjuxmpRLjvT9qyfZlwyYFUbuXgi kln5PNZ11MSea1g7xJejFlm29DUBuCT1qCVxtPNV9xPevDxMfeZ6NKdol43FJ5xzkd6oFjkkGmmY 1zKJuqhuW1xx1qx5/HWsK3nwRVxZSeaTjYTnc0PtBB4NBl3dTWdIxHINLFMTwaOUjmRfE2OM04S7 j14qi5I5FKkhB68U7BzWLryd85qvNJ60ctzUMuc4NXBClIhdzkmmhzmpWTK5zzUax7exroTRkySN jmnFs9KYq8ZFL06VrGRLGuSKEJzk1JsyCaRUI+uK05+grFuByo61ZWbjrVBCRUqNk1g0UmWt+T1q KVjmkDY6d6XcCKiwNleTJqE5HAqzIMDPaonHNbwnYlhASvrV+KfAx0qgGAGaa0hA4NKV2xpmqZhj GaYXHXpWYJ+2ak+0AjGay5B85ZaTmjzM46VVeZcdaas3vTUBczNOKTHPequoS5B5piTcVUu5Mimo i5inK2WqMtg05iMmmHBODWqVjKQwnNM596e2AOtR/j+laakXKduiSFi8gUgZHvUkTckD6c1VhyGI GMdqs2xxljya4ZXWp0IuxJ5hGDxQ8eRtPbvRbfxc4PQU9sk+h6Vg2zVIiaEMAOvvTo49w46irEYI j7e4pUhK7T6dajmZaS6mp4dsZ5dQiktnaORTkMO1fS3wu8dF1i0bXJMTDCxyseH9j714F4Ex/aIb HykcfWu4vbIsgkXIfqGHataNWdN8yIrUYVFZn09HN+7wWypHBr4y8ckf8JdqrHn/AEyXH/fZr2v4 b/EB4Smia9KMn5YJ2PX2Pv714T41JHivVef+XyXHP+0axzqtGvCDj5nzeNoSpTSf9bFJ1kE6vDww Awdue1KsN07ZEUQ/A/41DHdFPvRxkjjJGTVhdRZeiRL/AMAH+FeWq1LlSlC9jf63RcYqULtIlFtc mPawRQOTtIGaUWzZAJH/AH8OKRdSuBnDgemAKk+33bYxIR+NUsdGCtGFvmaQzOFNcsYWQotZgPlY j/dLGhbWZzh1lPuFI/rUbXV2w+aVz9WphlmY/fJz6mk8wv8AYX9fImWaXd3A0YdOjIDbnB/2hj+Z q5a29tCXeWQDCkjJHXHtXOsZM/e5+tNMsi8M+R71nPGTkrJIznmE5RcUkrkzEeYzEc8kGvO5JGLn J713F1fRQ2krO68IQOe+K4Jt7Dcq/Xiu7KINKTfkbZbFqMiRXOevFPY4I5zUQilKghGH4VLHHI67 Sp9q9dnqK40Ng8mrCSZHWo/scpI4xiljgdX56VpTkkyZJ2NC0mI46VoxzZWstLdhyDx3q9bpnjOT XpKvHlObkdy0lwVbBqylxkcVSMakYGTUsO0nA4xWU6kXqaRg0TtMQc5p6TkjINR+WCcU1EKsRUKo mNqSJjITkmqVyzGrbZC4yOOtV5ADyDV+0SQuRtlMxswzSCFs8itCNAy+9OfAYKVycV5dWd2zrgrI ofZ270w22W5rWVAy5XFNaNTn1rnUizPW32mrMMeePSpY1Dc9CD3FPjTDgbcjvQ3cqwxocrmqwUo/ PT3rVMfYVDNb7hjihMViIKCM5pEXJqa3jx8pHSpGQA5xTTsKxGg2kD+VLIhfJA6VIoJHGKeB6ZJp 31uBUUcbSKd5eVOcDFSyRZG5TSJ0IPPvWsXchlbG1uOlSGMY3Cpmiz0/GmbgmVA471opBYRBn0p7 IGGRxQybV3HpSqT68U7iIyPamHKYJ6VZwHGRwaibGNhHNPmE0RkkrkGlRvl680gDIc44pflJ44/C i4iVGB4J5qKTIb60uAV680m4dGoAjcjHBqs5YAn0qzIoOcfnUDkDhqaZLRAXHrikZ2HSpWRWPFQy IeR2rRNENMaZWzxzUkbtmoVDZxxU8K5NN6CRZViFzUbYkYLkAk45PFSYIXpkU3y2f5UUluwAqE0y ndFiXR3EzRicMVZV4A7gn19qqx6TPISGIQmMuqg5Y49verP2jUkmkkCfNuDN8ncDA/Q02W41SFgR CA4zEHCDd06ZrotHoYPmKE2n3MMMszBNkbbSd46+nv1qjn2/Wrt7dXc8LLNGFXf5hwmOTxn9Kobv epdr6DS7lBSRz6H+lWIDkiiiuKR1ovxKCR7c/wA6mnUCXFFFc73KiOjJ35qWYkEgcCiio6mnQ6jw R/x/KnbFekQHcmw8jtRRWkPhBmTrUERJBUcDNeeeKbyWGd5MLI/dnySf1oorixSTicWYpOkrnMPr t1hh5NuMY/hP+NFvq13KxB8sfRaKKyhCPY8aEV2NO2mnfJ85l4B4A/wqaHz5FYtdTde20d/pRRWq pQ7I6Y04X2LMdvvJ3XE54z9/FNe0jyB5kxGe8rUUVm4pPRHQqcLbIa1tCqn5ScY6sTTHtoCQDGpo ooLUI22GNbQGJsxr+VZ6xRiXaFGCKKK6aLdjqo7B5ahtoHBojjTaDt5ooroexsPaNcDjqKjMaAnj 1oopQfvD6E0I/dge5pV4UkY4IoortiYonj+8faiY7CCvH/66KKkfQtQ/dYeh4qXA9OgJooqG9S47 EcvJHv1qvMoVSVGCKKK06GfQnsWLOAQMYokUG5ORRRXFPdnRFaE6RIv3RjPNJIoGCBRRULcFuKij aPenQqPNXrywBooq4gW0jUtg8jFQTKMMMdKKKjqEdivFzMV7VYkRQoxRRV9hSIImJLLxgGpjwRj1 ooqmSxYBuyDzxUDHacj/ADzRRWkAJ87uDVWfjZjvRRRHcHsKpO3GTjFNPy/KOnWiitUSPRjjPr1p 0wHykcHFFFMaIWJZQTUJyDwelFFNGbH5O1T3zimMxPB7UUUg6ioecdqY6KXYEDjpRRR1G9iAjBxz TRypzziiiqW5lIjwCMn0p9udpGKKKuQkXT0NQxyNHOGXHQjn3BoorOO5b2LQuZHhkQ4ACjkdeQAa hmnbzd+1QTIX4z1Zee/tRRXTE5pGfd3LSWxUxxrvG0kAjgNkDr71mZNFFUyobH//2VBLAQItABQA BgAIAAAAIQDI4TOSFQEAAFICAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10ueG1s UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAK0wP/HBAAAAMgEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAARgEAAF9yZWxzLy5yZWxz UEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAP8nrN8BAwAAaAYAAB8AAAAAAAAAAAAAAAAAMAIAAGNsaXBib2FyZC9k cmF3aW5ncy9kcmF3aW5nMS54bWxQSwECLQAUAAYACAAAACEAlK0N39QAAACsAQAAKgAAAAAAAAAA AAAAAABuBQAAY2xpcGJvYXJkL2RyYXdpbmdzL19yZWxzL2RyYXdpbmcxLnhtbC5yZWxzUEsBAi0A FAAGAAgAAAAhAOFRNx/PBgAA5hsAABoAAAAAAAAAAAAAAAAAigYAAGNsaXBib2FyZC90aGVtZS90 aGVtZTEueG1sUEsBAi0ACgAAAAAAAAAhAGsvePYGTQAABk0AABsAAAAAAAAAAAAAAAAAkQ0AAGNs aXBib2FyZC9tZWRpYS9pbWFnZTEuanBlZ1BLBQYAAAAABgAGALABAADQWgAAAAA= "> <v:imagedata src="file:///C:/Users/PCCENT~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png" o:title=""> </v:imagedata></v:shape></span><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;;color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Jadid&quot;; color:red;mso-bidi-language:FA" lang="FA"><o:p><img src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDPI5fy1Slz_dFnSxcqjxFDmS4hbhHRShQWiznd4_Y28XdQZwL" alt="Related image"></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:center" align="center"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Jadid&quot;;" lang="FA"><o:p style=""><b style=""><font color="#000099">ترجمه:مرضیه لک</font><font color="#ff0000">-مدیر وبلاگ&nbsp;</font></b></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;color:red; mso-bidi-language:FA" lang="FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;color:red; mso-bidi-language:FA" lang="FA">کمک به دیرآموزان در مدرسه:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">دیرآموزان&nbsp; غیر یادگیرنده نیستند.آنها باید آموزش داده شوند.دوست دارند یاد بگیرند و موفق می شوند.چند مورد تعدیل درفرایند یادگیری آنها می تواند تفاوت زیادی برای آنها ایجاد کند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">دیر آموز می خواهد که معلمش این موضوعات را بداند:<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;color:red; mso-bidi-language:FA" lang="FA">1- ما &nbsp;دانش آموزان دیر آموز،برای کشف چیزها نیاز به زمان بیشتری داریم.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Koodak&quot;;" lang="FA"><font color="#3333ff">نظر کارشناسان:</font></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">- تکرار و تمرین بیشتر در زمینه خاص .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">- ممکن است در ارتباط با انجام تمرینات&nbsp; و درک مطلب آنچه که در برنامه درسی است به زمان بیشتری نیاز داشته باشند&nbsp; - صبور باشید! اگر لازم باشد بعد از کلاس درس به کمک مربی نیاز دارند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">-ایجاد امنیت عاطفی که آنها را در مقابل دوستانشان شرمنده نکند.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><span dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;;mso-bidi-language: FA" lang="FA">-اصلاح برنامه درسی البته اگر ضروری باشد ،مثلا:متن کوتاه املا.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="text-align:right" align="right"><br></p> text/html 2017-01-06T09:30:00+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک نکاتی برای والدین http://moshaver122.mihanblog.com/post/605 <div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><font color="#ff0000">نکاتی برای والدین" کودکان دارای ناتوانی در یادگیری </font><font color="#3333ff">LD"&nbsp;</font><font color="#ff0000">:</font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000" size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://doctor-rahimi.ir/wp-content/uploads/2014/10/images1.jpeg" alt="Image result for ‫اختلال یادگیری‬‎"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>تاکید بر عادات زندگی سالم: با توجه به این موضوع &nbsp;فرزندتان ممکن است تصور کند که مشکل یادگیری او هم جسمی است و هم به مغز مربوط می شود. خواب ،تغذیه و عادات ورزشی موضوعات مهمی هستند زیرا &nbsp;اگر کودکان با ناتوانی های یادگیری غذا بخورد و خواب کافی داشته باشد &nbsp;و ورزش کند بهتر می تواند بر تکالیف سخت تمرکز کند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#ff0000">ورزش -</font> ورزش نه تنها برای بدن بلکه برای ذهن هم &nbsp;مفید است. فعالیت بدنی منظم باعث می شود تفاوت زیادی در خلق و خوی، سطح انرژی، و حل مسائل ذهنی بوجود آید. کودک ناتوان در یادگیری را هم درخارج از مدرسه &nbsp;وهم در محل زندگی و در طول روزبه ورزش و بازی و تحرک &nbsp;تشویق کنید. ورزش بهترین درمان برای استرس و نا امیدی است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#ff0000">رژیم غذایی</font> –مواد غذایی غنی می تواند به رشد و نمو فرزند شما کمک کند. یک رژیم غذایی پر از غلات سبوس دار، میوه ها، سبزیجات، پروتئین بدون چربی موجب افزایش تمرکز ذهنی می شود.مطمئن باشید که فرزند تان روز خودرا با خوردن یک صبحانه خوب شروع می کند. ونباید بیش از 4 ساعت بین وعده های غذایی فاصله باشد. این کار به حفظ ثبات و سطح انرژی کودکتان کمک می کند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#ff0000">خواب –</font> اگر فرزند شما بخوبی استراحت نکند دچار مشکلات یادگیری می شود. نیاز کودکان و نوجوانان به خواب بیشتر از بزرگسالان است.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>به طور متوسط، پیش دبستانی ها به 13-11 ساعت خواب در هر شبانه روز نیاز دارند. کودکان سنین &nbsp;مدرسه در حدود 11-10 ساعت ، و نوجوانان به &nbsp;10-5/8 ساعت &nbsp;خواب نیاز دارند. شما مطمئن شوید کودکتان خواب و استراحت کافی دارد. نوع نور ساطع شده توسط صفحه نمایش الکترونیکی (کامپیوتر، تلویزیون، آی پد ، ویدئو ، و غیره) بر فعالیت مغزموثر است . بنابراین &nbsp;با خاموش کردن تمام لوازم &nbsp;الکترونیکی حداقل یک یا دو ساعت قبل ازخواب به فرزندتان کمک کنید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><font color="#ff0000">علاوه بر عادات سالم فیزیکی </font>، شما همچنین می توانید کودکان را به <font color="#ff0000">عادات احساسی سالم</font> تشویق کنید. آنها ممکن است بخاطرمشکلات یادگیری احساس نا امیدی کنند. سعی کنید برای کنترل خشم، سرخوردگی، و رفع احساس نا امیدی &nbsp;به آنها اطلاعاتی بدهید . زمانی که می خواهند &nbsp;صحبت کنند به حرفهایشان گوش فرا دهید و یک محیط باز برای گفتگو ایجاد کنید. این کار کمک خواهد کرد که این کودکان ،بااحساسات خود ارتباط برقرار کنند و در نهایت یاد بگیرند که چگونه خود را آرام نموده و احساساتشان را کنترل کنند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>برخی از والدین، ناتوانی در یادگیری فرزند خود را بعنوان یک رازحفظ می کنند، که ممکن است با احساس شرم و گناه همراه باشد. خانواده و دوستان ،بدون دانستن این موضوع ممکن است نتوانند مشکل یادگیری فرزند شما را تشخیص دهند و آن را نوعی تنبلی و بیش فعالی بدانند. هنگامی که آنها ازاین مشکل آگاه شوند بهتر می توانند جهت پیشرفت کودک بشما کمک کنند.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b>در خانواده، خواهران و برادران ممکن است احساس کنند &nbsp;که &nbsp;برادر یا خواهر شان که دچار ناتوانی در یادگیری است &nbsp;نیاز به توجه بیشتر دارد و منضبط نیست و نیاز به درمان دارد. شاید به دلیل توجه بیشتر، به &nbsp;آنها حسادت کنند. والدین &nbsp;می توانند در بروز این احساسات، با همه فرزندان خود صحبت کنند &nbsp;و به آنها اطمینان خاطر دهند که همه آنها را نیز دوست دارند .پس باید در انجام تکالیف درسی به خواهر یا برادر ناتوان در یادگیری کمک کنند.</b></font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div><font size="3" face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><b>ترجمه:مرضیه لک</b></font></div> text/html 2016-11-28T09:30:00+01:00 moshaver122.mihanblog.com مرضیه لک معرفی کانال تلگرام http://moshaver122.mihanblog.com/post/603 <a href="https://telegram.me/learningdisorders" target="" title="تشخیص و درمان اختلالات ویژه یادگیری"></a><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font size="7">کانالی برای همه</font></span><span lang="FA" style="font-size:48.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Davat&quot;;mso-ascii-font-family: IranNastaliq;mso-hansi-font-family:IranNastaliq;color:red"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center"><span lang="FA" style="font-size: 48pt; line-height: 115%; font-family: &quot;B Davat&quot;; color: red; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="5"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;"><font color="#ff0000">کانال تلگرامی-تخصصی</font></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; color: blue;">:</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: right;"><font size="5"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; color: blue;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font size="5"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; color: blue;">&nbsp;تشخیص و درمان اختلالات ویژه یادگیری و رفتاری کودکان(</span><span dir="LTR" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; color: blue;">SLD</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></font><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; color: blue;"><font size="5"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>)</font><span style="font-size: 26pt;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:26.0pt;line-height:115%; font-family:IranNastaliq;color:blue"><br></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: justify;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">مطالب این کانال توسط <span style="color: red;">اساتید و بزرگان روانشناسی و تعلیم و تربیت کشور</span></font></span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">نگارش می شود و منبعی غنی و راهبردی در&nbsp;</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">خصوص حل مشکلات یادگیری و</span><span lang="FA" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large; line-height: 115%;">رفتاری</span><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">فرزندان و دانش آموزان شماست!</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="IranNastaliq" style="color: red;" size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%;"><font face="IranNastaliq" style="color: red;" size="5">مدیریت کانال:دکتر محمد رحیمی</font><font size="3"><b><font face="IranNastaliq" style="color: red;">&nbsp;</font><font color="#3333ff"><font face="arial, helvetica, sans-serif">(متخصص&nbsp;</font></font></b></font></span><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff" size="3"><b>ودرمانگر اختلالات ویژه یادگیری، شهر ارومیه)</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq;"><font color="#009900" size="5">******</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: IranNastaliq; color: red;"><font size="5">آدرس کانال:</font></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><a href="https://telegram.me/learningdisorders" target="" title="تشخیص و درمان اختلالات ویژه یادگیری"><font color="#3366ff">https://telegram.me/learningdisorders</font></a></p>